Bilimsel çalışmalar ve gözlemler, kesin kanıtlar sunmasa da, özellikle evcil hayvan sahiplerinin gözlemleri, hayvanların depremleri öncesinden algılayabildiğine dair ipuçları vermektedir. Depremler, yer kabuğunun kırılması sonucu açığa çıkan enerjinin sismik dalgalar şeklinde yeryüzüne yayılmasıyla tanımlanır ve bu olay, insanlar dahil tüm canlıları etkileyebilir.

Depremin ne zaman ve nerede olacağını, şiddetini ve etkilediği alanı önceden bilmek zordur ve bu konuda yapılan tahminler genellikle kesinlik içermez. Vetrium Veteriner Kliniği olarak, hayvanların depremleri nasıl hissettiği ve bu konudaki bilinen detayları paylaşarak, hayvanlar ve depremler arasındaki ilişkiyi açıklamak istiyoruz. Hayvanların depremleri algılama yeteneği hakkında daha fazla bilgi almak için içeriğimizi incelemeye devam edebilirsiniz.

Köpekler depremi ne kadar süre önce hisseder?

Dünya genelinde birçok bilim insanı, köpeklerin depremlerin meydana gelmeden önce hissedebileceğini öne süren bazı bilimsel araştırmalar yapmıştır. İtalya’da gerçekleştirilen bir çalışmada, köpeklerin deprem aktivitesini 12 saat öncesine kadar hissedebildikleri ve bu durumun havlama, sızlanma, huzursuzluk gibi anormal davranışlar sergilemelerine yol açtığı gözlemlenmiştir.

Köpekler Depremi Ne Kadar Süre Önce Hisseder Hayvanlar Depremi Hissederse Ne Yapar (1)

Milli Yas İlan Edildi! Milli Yas İlan Edildi!

Japonya’da yapılan başka bir çalışmada ise köpeklerin, insanların tespit edemediği küçük sarsıntıları algılayabildiği ve bu yeteneklerinin depremler için erken uyarı sistemi oluşturabileceği belirlenmiştir. Köpeklerin depremleri hissetme mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da, bu çalışmalar köpeklerin sismik aktiviteye karşı benzersiz bir duyarlılık geliştirebileceğini ve potansiyel olarak deprem tahmini ve afet hazırlığında önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Hayvanlar depremi hissederse ne yapar?

Hayvanların depremi önceden hissedip hissedemediğine dair birçok araştırma yapılmış olsa da bilimsel bir kanıt elde edilememiştir. Buna rağmen özellikle evcil hayvan sahipleri, deprem öncesinde minik dostlarında çeşitli değişiklikler meydana geldiğini söylemektedir. Bunun yanı sıra depremin tahmini ile ilgili kesin bir kanıt olarak kabul edilemese de doğada yaşayan pek çok canlının deprem öncesinde farklı tepkilerde bulunduğunu söyleyebiliriz.

Kuşlar

 Kuşlar da, özellikle sürüler halinde, deprem beklenen bölgelerden uzaklaşırken yüksek sesler çıkarırlar. Leylekler ve martılar da güçlü seslerle başka yerlere uçarlar. Kümes hayvanları da, özellikle tavuklar ve horozlar, depremden önce alışılmadık sesler çıkararak tepki gösterirler. Horozların sürekli zıpladığı ve kümeslerini terk ettiği gözlenmiştir.

Sürüngenler

Yılanlar gibi sürüngenlerin, deprem olacak bölgeleri önceden terk ettikleri bilinmektedir. Kış aylarında gerçekleşen depremler sırasında, kış uykusundaki bu canlılar, yer kabuğundaki hareketlilikten dolayı uyanırlar. 

Suda yaşayan canlılar

Denizlerde yaşayan canlılar da, su altından gelen sismik dalgaları hissederek, deprem öncesinde bölgeyi terk edebilirler. Balık sürüleri, deprem olacak alandan ters yöne doğru yüzerek uzaklaşırlar. Ördekler de suyun içinden çıkmaya çalışarak depremi önceden algıladıklarını gösterirler. Deprem öncesinde, deniz yüzeyindeki kırmızı balık sayısının arttığı ve bu balıkların normalde derin sularda yaşarken su yüzeyine yaklaştıkları gözlemlenmiştir. Bu durum, yer kabuğundaki titreşimlerle ilişkilendirilmektedir. 

Kurtlar 

Kurtlar ve köpekler gibi diğer hayvanlar da, doğal olaylara karşı ses çıkararak tepki verirler. Ormanda yaşayan kurtlar, deprem öncesinde inlerinden çıkıp yüksek sesle ulurlar.

Evcil Hayvanlar

Birçok hayvanın deprem öncesinde çeşitli tepkilerle uyarıda bulunduğu düşünülse de, evcil hayvanların bu konuda daha hassas olduğu ve sahiplerine deprem öncesinde işaret verdikleri rapor edilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi