Can Atalay'ın yargılanma sürecinde sürekli gündeme gelen bazı noktalar yine karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Yargıtay Anayasa Mahkemesinin üstü mü? Sorusu, bir diğeri ise Anayasa Mahkemesi üyeleri nerede yargılanır? Sorusu bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve cevapları derledik, işte ayrıntılar...

Yargıtay Anayasa Mahkemesinin üstü mü?

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi, Türkiye’deki yargı sisteminin iki farklı yüksek mahkemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi birbirlerinin üstü değildir çünkü farklı alanlara dahildirler. Her iki mahkemede belirli görev ve yetkilere sahip olup, kendi alanlarında nihai karar merciileri olarak dikkat çekerler.

Anayasa Mahkemesi, kanunların ve diğer bazı yasama işlemlerinin Anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mahkemedir. Yani, Anayasa Mahkemesi’nin temel görevi, yasaların ve diğer yasama işlemlerinin Anayasaya uygunluğunu belirlemektir.

Öte yandan, Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciisidir. Yani, Yargıtay, adli davalarla ilgili nihai kararları vermekle yükümlüdür.

Bu nedenle, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında bir hiyerarşi veya üst-astlık ilişkisi aranmaz ve böyle bir ilişki olduğu söylenemez. Her ikisi de kendi yetki alanlarında bağımsızdır ve kendi görevlerini yerine getirirler.

Şener Şen'in oynadığı Çıplak Vatandaş filminin konusu ne? Oyuncuları kim? Ne zaman çekildi? Şener Şen'in oynadığı Çıplak Vatandaş filminin konusu ne? Oyuncuları kim? Ne zaman çekildi?

Anayasa Mahkemesi üyeleri nerede yargılanır?

Anayasa Mahkemesi üyeleri, görevleri sırasında işledikleri iddia edilen suçlar sebebiyle yargılanabilirler. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi üyelerini yargılayacak mahkeme, Yüce Divan sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) temsil eden ve yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’dir.

Ancak, Anayasa Mahkemesi üyelerinin Yüce Divan’da yargı karşısına çıkabilmesi için TBMM’de belirli bir süreç izlenir ve yeterli çoğunluk sağlanır ise soruşturma açılması kararı alınır.

Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında soruşturma açılabilmesi için TBMM’de dörtte üç çoğunluk aranır ve bu çoğunluk sağlanırsa, Anayasa Mahkemesi üyelerinin Yüce Divan’da yargılanmasının önü açılmış olur.

Yüce Divan’da alınan kararlar kesindir ve hiçbir mercii tarafından incelenemez, bozulamaz veya değiştirilemez. Bu süreç, yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü korumak amacıyla belirlenmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi