İnternet ortamında hergün farklı terimler ya da konular hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Bugün içerisinde de Vakti nifak ve Vakti infak gibi terimler hakkında çok fazla soru soruldu.

Entry time expired ne demek? Anlamı ne? Entry time expired ne demek? Anlamı ne?

Bizde sizler için bu kelimelerin anlamlarına bir göz attık. İşte Vakti nifak nedir? Vakti infak nedir? sorularının cevapları sizlerle..

Vakti nifak nedir?

Nifak, İslam dini terminolojisinde bir terimdir.

İslam’a göre, nifak, bir tür küfürdür ve dışarıdan Müslüman ve inanan bir kişi gibi görünürken, kalben Allah’ı, İslam’ın peygamberlerini ve imanın diğer unsurlarını kabul etmeme veya inanmama anlamına gelir.

Nifak durumunda olan kişiye münafık denir ve bu terim, kalben inanmayan ancak dışa doğru (görünürde) inanmış veya inanıyor gibi görünen kişilere uygulanır.

İslam inancına göre, münafıklar, kalplerinde inanmadıkları ve iman etmedikleri için Allah nezdinde kâfir sayılırlar ve ebedi azap içindedirler.

Ancak, dilleriyle itiraf ederek ve Müslüman olduklarını belirterek dışarıdan böyle göründükleri için, insanlar tarafından bir mümin gibi davranırlar.

Çünkü bir kişi kalbinde olanları kesinlikle tam olarak bilemez ve yorum yapamaz. Bu nedenle, münafık bir kişi, münafıklığını ve küfrünü açıklamadıkça, ona bir Müslüman gibi davranmak gereklidir.

Vakti infak nedir?

Nefk kökü, sözlük anlamı olarak “tükenmek, tamamlanmak, son bulmak” anlamlarına gelir ve infâk kelimesi bu kökten türetilmiştir. Infâk genellikle “bitirmek, yok etmek; yoksul düşmek” gibi anlamlara gelirken, daha çok “para veya malı elden çıkarmak” anlamında kullanılır.

Dinî-ahlâkî bir terim olarak, infâk genellikle “kişinin kendi servetinden Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardım sağlaması” anlamına gelir.

Bu bağlamda, infâk, farz olan zekâtı ve gönüllü olarak yapılan tüm hayır işlerini kapsar.

Râgıb el-İsfahânî, infâkı iyi ve kötü diye ikiye ayırır ve iyi olanı “harcama yapan kişinin âdil olduğunu gösteren infak” olarak yorumlar (eẕ-Ẕerîʿa, s. 409). Ancak kelime basit bir şekilde kullanıldığında, meşru ve faydalı harcamaları ifade eder ve harcanan şeye nafaka denir (el-Müfredât, “nfḳ” md.).

Ancak hukuk dilinde nafaka, genellikle bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı harcamaları ifade eder.

Kaynak: Haber Merkezi