İlan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; "Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Uşak İli, Merkez İlçesi, İkisaray Mahallesi, 162 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasıfla 3.248,06 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır.
İmar Durumu Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama plan,1/5000 ölçekli nazım plan kapsamı dışındadır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre köy yerleşik alan sınırı dışındadır. 3083 sayılı yasa gereği kısıtlıdır.
Kıymeti : 568.000,00 TL

Manisa'da icradan satılık dükkan Manisa'da icradan satılık dükkan

İLAN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ 

Editör: Abdullah Akar