Türkiye’nin en yaşlı ili Sinop, çocuk nüfusunun en düşük olduğu 7. il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı İstatistiklerle Çocuk, 2023 haber bültenini açıkladı. TÜİK başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Türkiye nüfusunun yüzde 26’sını çocuk nüfus oluşturdu. Türkiye’nin en yaşlı nüfusu bulunan Sinop’ta ise nüfusun yüzde 18,8’i çocuk.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yılsonu itibariyle Sinop nüfusu 229 bin 716 iken, bunun 43 bin 149’unu çocuk nüfus oluşturdu. 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1985 yılında toplam nüfusun yüzde 45,0’ini oluştururken, bu oran 2007 yılında yüzde 26,9 ve 2023 yılında yüzde 18,8 oldu.

Eşinden para istedi, ’param yok’ cevabını alınca hayatı değişti, kendi işinin patronu oldu Eşinden para istedi, ’param yok’ cevabını alınca hayatı değişti, kendi işinin patronu oldu

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, yüzde 23,5’inin 0-4 yaş grubunda, yüzde 28,8’inin 5-9 yaş grubunda, yüzde 29,6’sının 10-14 yaş grubunda ve yüzde 18,1’inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Sinop, çocuk nüfusunun en düşük olduğu 7. il

ADNKS sonuçlarına göre illerin çocuk nüfus oranı incelendiğinde 2023 yılında Sinop’un yüzde 18,8 ile en düşük çocuk nüfusu oranına sahip 7. il olduğu görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre Sinop’ta ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı 2022/’23 öğretim yılında yüzde 92,33 oldu. Ortaokulda net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, erkeklerde yüzde 92,42, kızlarda ise yüzde 92,23 olduğu görüldü.

Sinop’ta 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranı yüzde 29,1

Sinop’ta 2023 yılında toplam hane halkı sayısı 82 bin 300 oldu. Hanelerin yüzde 29,1’inde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Bu oran ile Sinop 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en düşük olduğu ikinci il oldu.

Toplam hanelerin yüzde 13,5’inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 10,6’sında iki çocuk, yüzde 3,6’sında üç çocuk, yüzde 0,9’unda dört çocuk, yüzde 0,5’inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Kaynak: iha