Günümüze kadar gelmiş olan toplumlara baktığımızda birçok değişimin yaşanmış olduğu dikkat çekmektedir. Yani toplumsal değişim sürekli olarak devam etmiştir. Bu değişim günümüzde de halen devam etmektedir. Bundan dolayı toplumsal değişme hakkında merak edilenler bulunmaktadır.Toplumda kendiliğinden ve uzun süreli meydana gelen değişimlere ne denir? İşte ayrıntılar...

Türkan Şoray'ın Günah Bende Mi filminin konusu ne? Oyuncuları kim? Ne zaman çekildi? Türkan Şoray'ın Günah Bende Mi filminin konusu ne? Oyuncuları kim? Ne zaman çekildi?

Toplumda kendiliğinden ve uzun süreli meydana gelen değişimlere ne denir?

Toplumsal Değişme

Toplumsal değişim, bir toplumun doğası, kurumları, sosyal davranışları veya ilişkileri, birliği ve daha fazlasında zaman içinde ortaya çıkan farklılıklardır. Bu farklılıklar, bireylerin bir gruba ait olma duygusu veya değerleri ile ilgili herhangi bir olay veya eylem tarafından etkilenebilir.

Ayrıca, toplumun değişmesine neden olacak bir şeye karşı önyargılı veya eleştirel bir tutum sergilemeyi (daha çok kişisel bir anlamda) belirtir. Bu terim, tarih, ekonomi ve siyaset bilimi gibi alanlarda ekonomik büyüme ve kalkınma, demokrasi, küreselleşme, siyasi sistemlerin çeşitliliği veya başarısı gibi konuları kapsayacak şekilde kullanılır.

Toplumda kendiliğinden ve uzun süreli meydana gelen değişimlere ne denir (1)

Fotoğrafta görülen Berlin Duvarının yıkılışı toplumsal değişimin bir göstergesidir.

Bu terim, devrim ve paradigma gibi geniş kavramları içerebileceği gibi, küçük kasaba yönetimindeki toplumsal değişimlere kadar daraltılabilir. Toplumsal değişim kavramı, bir grubu oluşturan bireylerin bazı özelliklerinin derecesini de gösterebilir. Bu terim genellikle toplum için olumlu olduğu düşünülen değişimleri tanımlarken, yaşam biçimlerinin varlığına zarar veren veya engelleyen sonuçları veya yan etkileri de ifade edebilir.

Toplumsal değişim, sosyal çalışma ve sosyoloji gibi disiplinlerde bir konudur ancak aynı zamanda siyaset bilimi, ekonomi, tarih, antropoloji ve diğer sosyal bilimler alanlarını da ilgilendirir.

Toplumsal değişim için kullanılan pek çok yöntem arasında, tiyatro, doğrudan eylem, muhalefet, savunuculuk, sosyal organizasyon, devrim ve politik aktivizm bulunur.

Toplumsal Değişim örnekleri nelerdir?

Toplumun tarihten bugüne kadar çok önemli alanlarda değiştiği görülebilir. Örneğin, baskı makinesinin bulunuşu ile kültür alanında yeni ilerlemeler sağlanmıştır. Bu durum toplumu kültürel alanda başka bir seviyeye taşımıştır.

Bir diğer örnek ise 1738 yılında yaşanan büyük salgın ile Balkanlar’da 50 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Bu şekilde toplumda değişimin olması kaçınılmaz bir durum olmuştur. Yani hastalık, gereksinim, savaş veya başka bir şey toplumsal değişime sebep olabilir.

Kaynak: Haber-Hatice Zeybek