Son günlerde gündemde çok fazla olan TKİ hakkında çok fazla soru soruluyor. Bu sorulardan birisi de TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi Kimdir? Sorusu, işte bu sorunun detaylı cevabı...

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi Kimdir?

1971 yılında Konya’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı.

1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak kamu görevine başlayan Abdullah Çiftçi Başbakanlık Müfettişi ve Başbakanlık Başmüfettişi olarak görev yaptı. Başbakanlık Müfettişliği görevi kapsamında deneyimlerinden yararlanılmak üzere Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Birimi (OLAF) ile Koordinasyon ve Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Ocak 2008 – Aralık 2009 döneminde ABD’de İndiana Üniversitesi Kamu ve Çevre Yönetimi Fakültesinde yüksek lisans eğitimi aldı. Ocak 2011 – Mayıs 2016 tarihleri arasında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı ve Mayıs 2016 – Eylül 2018 tarihleri arasında Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü olarak görev yaptı. Eylül 2018’den itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Abdullah Çiftçi, Ocak 2019 – Ocak 2023 döneminde Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Üyesi olarak görevlendirildi.

15 Eylül 2023 tarihinden itibaren Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Türkiye Kömür İşletmeleri

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı olarak 1957 yılında kurulmuş iktisadi devlet kurumudur. 

22 Mayıs 1957’de kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Ereğli Kömür İşletmeleri (EKİ), Garp Linyitleri İşletmeleri (GLİ) ve Kömür Satış Tevzii Müesseseleri (KST) gibi Etibank Genel Müdürlüğü’ne bağlı işletmeleri bünyesine almıştır.

1978’de yürürlüğe giren Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun kapsamında, Orhaneli, Keles, Tunçbilek, Ömerler, Seyitömer, Işıklar, Eynez, Darkale, Tınaz-Bağyaka, Sivas-Kangal, Nallıhan-Çayırhan, Afşin-Elbistan ve Bingöl-Karlıova gibi bölgelerde devlet tarafından kömür sahası işletme projelerine yatırım yapılmıştır.

Yenişehirlioğlu, Kılıçdaroğlu beyanına açıklık getirdi Yenişehirlioğlu, Kılıçdaroğlu beyanına açıklık getirdi

1983 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurulmuş ve Zonguldak Havzası’ndaki işletmeler bu kurumun bünyesine dahil edilmiştir. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde bulunan Sivas-Kangal, 1989’da; Afşin-Elbistan, 1995’te; Nallıhan-Çayırhan ise 2000 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) devredilmiştir.

1991’de TKİ’nin Kömür Satış ve Tevzii Müessesesi kapatılmıştır. Kütahya Seyitömer kömür işletmesi 2012’de, Muğla Yatağan ve Milas kömür işletmeleri 2013’te, Bursa Orhaneli kömür işletmesi ise 2014’te özelleştirilmiş ve TKİ bünyesinden çıkarılmıştır.

Kaynak: Enes Kocatürk