Termobarik bombaların ne olduğu sıkça araştırılyor. Günümüzde savaşlarda kullanılan Termobarik bomba nedir içinde ne var? İşte detaylar...

Ölen kişinin ağzı neden açık kalır? Ölen kişinin ağzı neden bağlanır? Ölen kişinin ağzı neden açık kalır? Ölen kişinin ağzı neden bağlanır?

Termobarik bomba nedir?

Termobarik bombalar, önceden belirlenen bir yükseklikte atmosferik oksijenle karıştırılmak üzere tasarlanmış yüksek yanıcılık derecesine sahip maddeler kullanır. Bu karışım, elektronik bir fünye ile ateşlendiğinde, hedef alanı yok eden büyük bir ateş topu ve basınç dalgası yaratır. Yakıt-hava patlayıcıları veya vakum bombaları olarak da bilinen bu silahlar, geleneksel patlayıcılara kıyasla daha geniş bir alanda daha büyük bir yıkım gücü sağlar ve taşıma kapasitesine göre daha maliyet-etkindirler. Termobarik bombalar, nükleer olmayan ancak benzer bir yıkım gücüne sahip olan, ısı ve basınçla çalışan silahlardır.

Patlama, bir bulutun oluşmasına ve ardından yüksek sıcaklıkların meydana gelmesine yol açar. Bombanın ilk bölümü belirli bir yükseklikte patlar ve patlayıcı tozu hedef alana dağıtır. İkinci aşamada, bombanın içindeki aerosol patlayıcı, çevredeki tozu ateşleyerek geniş çaplı bir vakum dalgası oluşturur ve bu da alandaki basıncı düşürür. Etki alanındaki canlılar anında yok olur. Bomba patladıktan sonra, toprakta kimyasal veya nükleer bir atık kalmaz.

Termobarik bombanın içinde ne var?

Termobarik silahlar, nükleer olmayan fakat yüksek ısı ve basınçla çalışan cihazlardır. Bu silahlar, patlayıcı bir karışım içerirler ki bu karışım genellikle yakıt ve oksijenin birleşiminden oluşur. Söz konusu karışım infilak ettiğinde, atom bombası benzeri bir yıkım gücü sergileyebilecek derecede yüksek sıcaklık ve basınç yaratır. Patlama genellikle havada ve iki aşamalı olarak gerçekleşir: Birinci aşamada, silahın ilk bölmesindeki patlayıcı madde havaya saçılır; ardından ikinci bölmedeki patlayıcı aerosol alev alır ve bu dağılan maddeyi ateşleyerek geniş bir hasar alanı oluşturur.

Termobarik bombanın işleyişi

  • Yakıt: Yüksek yanma kapasitesine sahip alüminyum, magnezyum veya titanyum gibi patlayıcı tozlar kullanılır.
  • Oksitleyici: Patlamayı gerçekleştirmek için gerekli oksijeni sağlayan maddelerdir.
  • Fünye: Patlamanın ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini kontrol eden cihazdır.

Termobarik bombaların işleyiş mekanizması

Bomba, belirlenen bir yükseklikte infilak eder. Bu patlama sırasında, yok edilecek bölgeye patlayıcı toz yayılır. İkinci bir patlama, bombanın içindeki aerosolü ateşler ve bu da çevredeki patlayıcı tozu aktive eder. Bu patlayıcı tozun ve oksijenin hızlı tepkimesi, şiddetli basınç ve ısı dalgaları yaratır.

Termobarik bombaların etkileri ne?

  • Yüksek Sıcaklık: Patlama, 3000°C’ye varan sıcaklıklar üretebilir, bu da canlıları ve nesneleri yakabilir, yapıları ve araçları eritebilir.
  • Basınç Dalgası: Patlama sonucu oluşan güçlü basınç dalgası, binaları yıkabilir ve insanlara zarar verebilir veya ölümlerine sebep olabilir.
  • Vakum Etkisi: Patlama, oksijeni emerek çevresindeki alanda vakum oluşturur ve bu da akciğerlerin patlamasına yol açarak ölümcül olabilir.

Termobarik bombaların kullanım alanları

Termobarik bombalar, geniş bir alana yayılan yıkıcı etkileri nedeniyle, özellikle sivil hedeflerde kullanıldığında, oldukça tartışmalıdır. Bu silahların yarattığı büyük zararlar nedeniyle, uluslararası toplum tarafından kullanımlarının yasaklanması yönünde çağrılar yapılmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi