Vatandaşlarımızın sıkça arattığı sorulardan biri olan Tabutu Sekine nedir, Tabutu Sekine bulunursa ne olur, Gibi soruların detayları haberimizde...

Tabutu Sekine nedir?

Tâbutu Sekine, Çıkış Kitabı'nda sözü geçen On Emir'in yazılı olduğu iki orijinal taş tableti barındıran, kapaklı ve altın kaplamalı ahşap bir sandıktır.Bu sandık, Arapça’da “içinde huzur olan tabut” anlamına gelir ve On Emir’in yazılı olduğu iki taş levhayı içerir. Hristiyanların Eski Ahit’inde, sandığın ayrıca Harun’un çubuğunu ve manna adlı bir yiyeceği de barındırdığı belirtilir.

Bu sandığın yapımı, Yahudiler’in Mısır’dan çıktıktan bir veya iki yıl sonra, Musa’nın emriyle başlamıştır. Sandık, ilk olarak Yahudiler’in Sina Dağı’nda kurdukları geçici mabetler olan Mişkan’larda muhafaza edilmiştir. Yahudiler, göç ettikleri zaman, sandığı tahta saplarından tutarak, halktan yaklaşık 800 metre önde götürmüşlerdir.

Tabutu Sekine Nedir Tabutu Sekine Bulunursa Ne Olur (1)

Yahudiler’in kutsal kitabı Tevrat’a göre, sandık, Yahudiler’in Mısır’dan ayrıldıktan bir yıl sonra, Tanrı’nın Musa’ya verdiği tasarıma göre yapılmıştır. Sandık, akasya ağacından yapılmış ve altınla kaplanmıştır. Sandığı, Leviler adı verilen bir grup taşımıştır ve halktan 800 metre ileride olması gerektiği kuralına uymuşlardır. Sandık, nakledilirken, üzerine deri ve mavi kumaş örtülmüştür, böylece taşıyanlar ve din adamları onu göremezlerdi. Tanrı, sandığın üzerindeki iki melek heykelinin arasında Musa’ya görünür ve onunla konuşurdu.

Hristiyanların kutsal kitabı İncil’de de, sandığın yapımı anlatılmaktadır. Buna göre, sandık, Yahudiler’in Mısır’dan çıktıktan yaklaşık bir yıl sonra, Sina Dağı’nda kamp yaptıkları sırada, Tanrı’nın Musa’ya gösterdiği modele göre inşa edilmiştir. Sonra, altınla kaplı akasya sandığı, Leviler tarafından, yürüyüş esnasında veya İsrail’in savaş ordusunun önünde, halktan yaklaşık 800 metre ileride, saplarından tutularak taşınmıştır. Sandık, taşınırken, deri ve mor kumaştan yapılmış büyük bir örtüyle gizlenmiştir, böylece taşıyanlar ve Leviler dahil kimse onu göremezmiştir.

Tabutu Sekine Nedir Tabutu Sekine Bulunursa Ne Olur (2)

Tabutu Sekine nerede?

Ahit Sandığı’nın nerede olduğu hala bilinmemektedir. Bazıları, Babil’in saldırısıyla kaybolduğunu söylerken, bazıları da Etiyopya, Fransa, İngiltere ya da ABD’de gizlendiğini iddia etmektedir.

Kandilde el öpülür mü? Kandillerde büyüklerin eli öpülür mü? Kandilde el öpülür mü? Kandillerde büyüklerin eli öpülür mü?

Tabutu Sekine bulunursa ne olur?

Tabutu Sekine'nin yani Ahit Sandığı'nın bulunursa ne olacağı bilinmemektedir.  Kimileri, sandığın tanrısal bir armağan ve kudret olduğuna, onu bulan kişiye veya millete tanrının nimetini vereceğine inanmaktadır. Kimileri de, sandığın açılmasının büyük bir yıkıma sebep olacağını, sandığın ancak özel kişilerce taşınabileceğini ve dokunabileceğini iddia etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi