Ses, farklı maddelerde (sıvı, katı veya gaz) akustik dalgalar halinde ilerleyen titreşimlerdir. Ses bir madde olmayıp bir enerji çeşididir. Ses yayan her nesneye ses kaynağı denir. Ses, titreşimlerle oluşur ve dalgalar şeklinde çevreye dağılır. Ses, su dalgası gibi bir yerden başka bir yere dalgalarla yayılır. Peki Suyun altında sesleri duyabilir miyiz? İşte detaylar...

Suyun altında sesleri duyabilir miyiz?

Suyun içinde ses duyulur mu, gibi sorular oldukça sorulmaktadır. Evet suyun içinde ses duyulur. Ses, bir ortamda yayılabilmesi için o ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Su, havadan daha yoğun bir ortam olduğu için, ses suyun içinde daha hızlı ve daha uzak mesafelere yayılır. Bu, su altındaki canlıların ses yoluyla iletişim kurabilmesine olanak tanır. Fakat, sesin su altında çok hızlı yayılması, sesin kaynağını tespit etmeyi güçleştirir. Sesin hangi yönden geldiğini anlamak için kulaklarımızın algıladığı zaman farkını kullanırız. Su altında bu zaman farkı çok az olduğundan, sesin her taraftan geldiği izlenimi oluşur. 

Suyun Altında Sesleri Duyabilir Miyiz Suyun Içinde Ses Duyulur Mu (1)

Ses aşağı mı gider yukarı mı?

Sesin ilerleme yönü, çevrenin ısısına ve rüzgarın esme yönüne göre değişir. Genelde, ses sıcak çevrede daha çabuk yayılır. Bu yüzden, gündüz ses dalgaları yukarıya doğru eğilirken, gece aşağıya doğru eğilirler. Rüzgarın sesin eğilmesine de etkisi vardır. Rüzgar sesin arkasından gelirse ses yere, önünden gelirse yukarıya gider.

Doğal ses kaynakları

Ses çıkaran varlıklar veya olaylar doğal ses kaynakları olarak adlandırılır. Bunlar doğada kendiliğinden oluşur. İnsan sesi, hayvan sesi, rüzgar sesi, yağmur sesi, gök gürültüsü, su sesi, dalgaların sesi bunlara örneklerdir.

Sesin şiddeti, kaynağına ne kadar yakın olduğumuza bağlıdır. Ses, hava, su ve katı maddeler içinde ilerleyebilir, fakat boşlukta ilerleyemez.

Sıkça Sorulan Sorular

Uzayda ses yayılır mı?

Sesin uzayda yayılıp yayılmadığı sorusunu cevaplamak için, öncelikle sesin nasıl bir şey olduğunu ve nasıl iletildiğini bilmemiz gerekir. Ses, bir ortamın taneciklerinin titreşimleriyle enerji taşıyan bir mekanik dalga çeşididir. Sesin iletilmesi için, taneciklerin yakın ve hareketli olması şarttır.

Uzay boşluğu ise, taneciklerin çok az ve çok uzak olduğu bir yerdir. Bu yüzden, ses dalgaları uzay boşluğunda iletilemez. Bu sebeple, uzayda ses algılayamayız. Fakat, uzay tamamen boş bir yer değildir. Uzayda, çok büyük boyutlarda gaz ve toz kütleleri bulunur. Bu kozmik oluşumlar, sesin uzayda iletilebilmesi için gerekli olan taneciklere sahiptirler. Fakat, bu ses dalgalarının dalga boyları çok uzundur ve insan kulağıyla işitilemez.

Köpekten rahatsız olan komşu ne yapmalı? Köpek Şikayeti için nere aranır? Köpekten rahatsız olan komşu ne yapmalı? Köpek Şikayeti için nere aranır?

Alt katta oturan komşumuzun çıkardığı sesleri duyabilir miyiz?

Komşunuzun alt kattan gelen seslerini, binanın durumu, ses izolasyonu, komşunuzun ne kadar sesli olduğu ve sizin ne kadar duyarlı olduğunuz etkiler. Komşunuzun seslerine katlanamıyorsanız, ilk olarak onlarla görüşüp sorunu halletmeye çalışın. Bu çözüm olmazsa, apartman yönetimi veya mal sahibi ile konuşun. Bunun yanında, Kat Mülkiyeti Yasası’na göre, komşularınızın gürültü çıkardığı zamanlarda, ses ölçümü yaptırıp, kanuni yollara başvurabilirsiniz.

Konuşurken arkamızdaki kişi konuşmalarımızı duyar mı?

Konuştuğumuzda, arkamızdaki kişinin bizi duyup duymadığı sesimizin şiddeti, açıklığı, uzaklığı ve ilgisine göre değişir. Sesimiz ne kadar gür ve anlaşılır çıkarsa, arkamızdaki kişinin bizi duyma ihtimali o kadar yükselir. Bunun yanında, arkamızdaki kişi ne kadar bize yakın ve dikkatliyse, konuşmalarımızı işitme olanağı o kadar fazla olur.

Kaynak: Haber Merkezi