Sıfır rakamı, günümüz matematikçilerinin en çok ilgi duyduğu rakamdır. Bu rakamın ortaya çıkışı, matematik alanında bir devrim yaratmış ve o dönemin matematik hesaplarını çok daha basit hale getirmiştir. Fakat sıfır rakamının ne zaman bulunduğu konusunda özellikle sosyal medyada çok hatalı bilgiler bulunmaktadır. Peki Sıfırın mucidi kimdir? İşte detaylar...

Sıfırın mucidi kimdir?

Sıfırın mucidi Harezmi, asıl adıyla Ebu Cafer Muhammed bin Musa El Harezmi, 780-850 yılları arasında Özbekistan ve Bağdat’ta yaşamıştır. Matematik, astronomi, coğrafya gibi alanlarda önemli katkılar yapmış, cebir ilmini kurmuş, Hint rakamlarını ve sıfırı geliştirip düzenlemiştir. Coğrafya ve haritacılıkta da değerli eserler ortaya koymuştur.

Sıfırın Mucidi Kimdir Harezmi Sıfırı Nasıl Buldu (2)

 Harezmi sıfırı nasıl buldu?

Hint rakamları üzerine yaptığı çalışmaların Latince çevirileri ondalık konumsal sayı sistemini 12. yüzyılda Batı dünyasına tanıtmıştır Hint rakamları üzerine yaptığı çalışmaların Latince çevirileri ondalık konumsal sayı sistemini 12. yüzyılda Batı dünyasına tanıtmıştır. El-Harezmî'nin Tamamlama ve Dengeleme ile Hesaplamaya Dair Özlü Kitabı doğrusal ve ikinci dereceden denklemlerin ilk sistematik çözümünü sunmuştur. Cebiri bağımsız bir disiplin olarak öğreten, "indirgeme" ve "dengeleme" (denklemin farklı taraflarındaki benzer terimlerin aynı tarafa alınarak sadeleştirilmesi) yöntemlerini tanıtan ilk kişi olduğu için, Harezmi cebrin atası ya da kurucusu olarak tanımlanmıştır. Cebir alanındaki çalışmaları, 16. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde temel matematik ders kitabı olarak kullanılmıştır.

Sıfırın Mucidi Kimdir Harezmi Sıfırı Nasıl Buldu (1)

Khaby Lame kimdir hangi ülkede yaşıyor? Khaby Lame hangi dine mensup? Khaby Lame kimdir hangi ülkede yaşıyor? Khaby Lame hangi dine mensup?

Batlamyus’un “Coğrafya” isimli yapıtını gözden geçirerek düzenlemiş, astronomi ve astroloji alanında çalışmalar yapmıştır. Bazı kelimeler Harezmî'nin matematiğe olan katkılarının önemini yansıtır. “Cebir” kelimesi ikinci dereceden denklemleri çözmek için kullandığı iki işlemden biri olan el-cebirden türemiştir. Algoritma kelimesi ise isminin Latin biçimi olan Algoritmi’den gelmektedir. Ayrıca ismi her ikisi de basamak anlamına gelen, (İspanyolca) guarismo ve (Portekizce) algarismo kelimelerinin kökenini oluşturur.

Kaynak: Haber Merkezi