Kudüs’ü Haçlılardan kurtaran Selahaddin Eyyubi, Müslüman kültürde kahraman oldu...Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kudüs'ün fethini ve İslam aleminin yeniden yükselişini anlatan diziyi izleyenler Selahaddin Eyyubi kim olduğunu, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi hangi yıllarda yaşadığını ve Selahaddin Eyyubi Nureddin Zenginin eşi ile neden evlendiğini merak ediyor.

Selahaddin Eyyubi kimdir,Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi hangi yıllarda yaşadı?

Kudüs’ü Haçlılardan kurtaran Selahaddin Eyyubi, Müslüman kültürde kahraman oldu...

Selahaddin Eyyubi, 8 Eylül 1138 tarihinde Tikrit’te doğmuş bir Türk devlet adamı ve Eyyubi hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Selahaddin Eyyubi, Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı olarak hüküm sürmüş ve Kudüs’ü fetheterek İslam tarihinde önemli bir rol oynamıştır. 

Selahaddin Eyyubi (2)

Babası Necmeddin Eyyub'in vali olarak atadığı Baalbek ve Şam’da büyüyen Selahaddin Eyyubi, ayrıcalıklı bir çocukluk geçirmedi; ancak iyi bir eğitim aldı. Selahaddin, askeri dersler, dinî dersler, sanat ve bilimle ilgileniyordu. Öklid geometrisi, astronomi, matematik ve aritmetik konularında uzman birisi olduğu söyleniyor. Ayrıca Arap şair Ebû Temmam’ın şiirlerini de ezberliyordu.Çok iyi Kürtçe, Arapça ve Farsça konuşabiliyordu. Tarihçilerin anlattığına göre Selahaddin Eyyubi, zamanının çoğunu ilimle ya da devlet işleriyle geçiriyordu.

Selahaddin Eyyubi (3)

Uzman (The Specialist) filminin konusu ne? Oyuncuları kim? Ne zaman çekildi? Uzman (The Specialist) filminin konusu ne? Oyuncuları kim? Ne zaman çekildi?

Mısır’ın kurucusu ve ilk hükümdarı Selahaddin Eyyubi, 1187 yılında Kudüs’ü Haçlılardan geri alarak Müslüman dünyasına katmasını sağladı. Bu olay, III. Haçlı Seferi sırasında yaşanan Hıttin Muharebesi’nde gerçekleşti. Selahaddin Eyyubi, aynı zamanda Mısır’da Fâtımîler Devleti’nin kurucusu ve Sünni Abbâsî Hâlifeliği’nin bağlayıcısı oldu. Selahaddin Eyyubi, Müslüman, Kürt, Arap ve Türk kültürlerinde önemli bir figür olarak tarihe geçti ve “Kudüs Fâtihi” olarak anıldı. Ayrıca “iki kutsal caminin hizmetkârı” unvanına sahip olan ilk kişi olduğu düşünülüyor.

Selahaddin Eyyubi Nureddin Zenginin eşi ile neden evlendi? 

Selahaddin Eyyubi’nin bazı kaynaklarda 15 oğlu olduğu söylenirken, bazı kaynaklar 17 oğlu ve bir kızının olduğunu bilinmektedir. Ancak Selahaddin Eyyubi’in eşleri ve cariyeleri hakkında çok fazla bilgi yoktur.

Selahaddin Eyyubi, siyasi bir evlilik yaparak Nûreddin Zengî’nin dul eşi İsmet Hatun ile evlenmiş ancak çocuk sahibi olamamıştır. Selahaddin Eyyubi Nureddin Zenginin eşi ile evlenmesi birçok eleştiriye neden olmuştur.

Selahaddin Eyyubi’nin eşi Şemsah ve oğlu el–Aziz Osman ile Şafii’nin Kahire’de bulunan türbesine defnedilmiştir.

Selahaddin Eyyubi’nin çocuklarının isimleri

Arap muhaddis, müfessir ve tarihçi İbn Kesir'in (y. 1300–1373) eserinde verilen bilgilere göre, Selahaddin Eyyubi’nin bilinen çocuklarının isimleri şunlardır:

 • Ebū Hasan Nūreddīn el-Efḍal Alī (d. 1169 – ö. 1225) — Eyyûbîler Şam Emiri (1193–1196)

 • Aziz İmadeddin Ebu'l Feth Osman (d. 1171 – ö. 1198) — Eyyûbîler Mısır Sultanı (1193–1198)

 • Ez–Zahir Gıyaseddin Ebu Mansur Gazi (d. 1172 – ö. Ekim 1216) — Eyyûbîler Halep Emiri (1193–1216)

 • Zafir Muzaffereddin Ebu'l Abbas Hızır (d. Nisan 1173, Mısır)

 • Aziz Fetheddin Ebu Yakub İshak (d. 1174, Şam)

 • Necmeddin Ebu'l Feth Mesud (d. 1175, Şam)

 • Ağar Şerefeddin Ebu Yusuf Yakub (d. 1176, Mısır)

 • Zahir Mücireddin Ebu Süleyman Davud (d. 1177, Mısır)

 • Muzaffer Kutbeddin Ebu'l Fadl Musa (d. 1177, Mısır)

 • Eşref Muizzeddin Ebu Abdullah Muhammed (d. 1179, Şam)

 • Muhsin Zahireddin Ebu'l Abbas Ahmed (d. 1181, Mısır)

 • Muazzam Fahreddin Ebu Mansur Turanşah (d. 1181, Mısır – ö. 1260)

 • Galib Nusayreddin Ebu'l Feth Melikşah (d. 1182, Şam)

 • Rükneddin Ebu Said Eyyûb (d. 1182, Şam)

 • Mansur Ebu Bekir (d. 1193, Harran)

 • Nusayreddin Mervan (d. 1193, Şam)

 • Şadî (d. 1193, Şam)

 • Munise

 • Utkureddin-i Eyyûbî

Selahaddin Eyyubi dizisi ne zaman hangi gün?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi her pazartesi saat 20.00'de TRT 1'de izleyici ile buluşacak.

Kaynak: Hatice Zeybek