Manisa'da icradan satılık 25.700m² taşınmaz Manisa'da icradan satılık 25.700m² taşınmaz

İlan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Şehitler Mah. Salihli / MANİSA
Yüzölçümü : 200,16 m2
İmar Durumu : Belediye yazı cevabına göre; Manisa İli, Salihli Mahallesi, Şehitler Mahallesi 163 ada 2 parsel imar planı içerisinde kısmi olarak Bitişik nizam 5 katlı konut alanında ve yolda kalmaktadır. Parsel 3194 sayılı imar kanunun 18. madde hükümleri gereğince düzenleme işlemine tabidir. İmar planına uygun yapılacak düzenleme işleminden sonra oluşacak yeni parsel için imar durum bilgisi tekrar istenildiği taktirde, talebiniz müdürlüğümüzce yeniden değerlendirilebilecektir. Belediyemiz imar arşivinde yapılan incelemede, Şehitler mahallesi 163 ada 2 parsele ait yapı ruhsatı tespit edilememiştir.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL

İLAN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Aylin Ateş