İlan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1430 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, KURTTUTAN Mahalle/Köy, KUYUALANI Mevkii, 160 Ada, 3 Parsel, Satışa konu taşınmaz Manisa ili, Salihli ilçesi, Kurttutan mahallesi, Kuyualanı mevkii 160 ada 3 parsel alanı 65.786,07 m2'dir. Tapu kaydında taşınmazın vasfı ''PALAMUTLU TARLA''dır. Taşınmazın 1/1 TAM hissesi borçlu adına kayıtlıdır.Kurttutan Mahallesi 160 ada 3 parsel Salihli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı onama sınırları dışındadır ve plansız alanlar yönetmeliğine göre uygulama yapılmaktadır. Taşınmazın Şerh Beyan İrtifak bilgileri kısmında hisse üzerinde şerhler mevcut olup SANKO FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. adına ipotek bilgisi vardır. Taşınmaz tapu kaydında PALAMUTLU TARLA vasfındadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı yapıda, taşlı çakıllı, humusça orta, alkalilik ve drenaj problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği orta, topografik olarak ortalama % 21 eğimli, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflandırmasına (AKK) göre IV. sınıf tarım arazisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 3. maddesi (e) bendine göre mutlak tarım arazisidir ve ortalama deniz seviyesinden 351 metre yükseklikte bulunmaktadır. Arazinin bulunduğu bölgenin yıllık yağış ortalaması 500 mm üstünde olup Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Taşınmaz tarımsal mekanizasyona kısmen uygundur. Taşınmaz sulama sahası içerisinde yer almadığından ve özel sulama imkanı bulunmadığından dolayı kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Keşif tarihi itbariyle taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmadığı tespit edilmiştir. Parsel %70 oranında palamut meşesi ağaç ve ağaççıkları ile kaplı durumdadır ve belirtilen özelliklerden dolayı tarımsal faaliyetlere uygunluk durumu orta olan tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın kuzey ve batı cephesinde tarla yolu, diğer cephelerinde ise tarım arazileri (palamut meşe ağaçları ve zeytinlik) bulunmaktadır. Kurttutan mahalle merkezine kuş uçuşu 6 km metre mesafede ve güneybatısında, Salihli ilçe merkezine 34 km mesafede ve kuzeyinde bulunup ulaşım özel araçla mümkündür.
Adresi : Manisa İli Salihli İlçesi, Kurttutan Mahallesi, Kuyualanı Mevkii 160 Ada 3 Parsel Salihli / MANİSA
Yüzölçümü : 65.786,07 m2
Kıymeti : 657.860,70 TL

Alaşehir'de icradan satılık 7.992m² bağ Alaşehir'de icradan satılık 7.992m² bağ

İLAN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ 

Editör: Enes Kocatürk