Osmaniye, Çukurova bölgesinde yer alan ve tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan zengin bir ildir. Osmaniye, coğrafi konumu ve doğal yapısıyla tarımsal üretime, hayvancılığa ve ormancılığa elverişli bir ildir. Osmaniye, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük demir-çelik üreticilerinden biridir. Osmaniye’nin tarihinde ise Anadolu’ya Türk akınları, Celali İsyanları, Cebeli Bereket Sancağı ve il olma süreci gibi önemli olaylar vardır. Peki, Osmaniye ilinin en güzel ilçesi ve mahallesi hangisi? sorunun cevabı haberin devamında...

Osmaniye ilinin en güzel ilçesi ve mahallesi hangisi?

Osmaniye ilçeleri:

Osmaniye (il merkezi)

  • Bahçe
  • Düziçi
  • Hasanbeyli
  • Kadirli
  • Sumbas
  • Toprakkale

Osmaniye (il merkezi)

Osmaniye, Türkiye’nin güneyinde yer alan ve aynı adı taşıyan bir il ve ilçedir. Çukurova, Hititler, Persler, Romalılar gibi pek çok uygarlığın izlerini taşıyan tarihi bir bölgedir. Osmaniye, hem doğal güzellikleri hem de stratejik önemi olan bir konumdadır. Doğu Anadolu’ya giden bir geçit olması yanında, Orta Doğu ülkeleriyle bağlantı sağlayan bir yol olması da bölgenin değerine değer katmıştır. Ayrıca İpek Yolu’nun da bu bölgeden geçmesi bölgeyi ticari açıdan zenginleştirmiştir.

Antik Çağ’da korsanlık yapan halklar Nur Dağları’nda yaşamışlar ve Akdeniz’deki ticaret gemilerine saldırarak yağma yapmışlardır. Nur Dağları’nda korsanların saklandığı mağaralar bulunmaktadır. Anadolu’ya Türklerin gelişi Harun Reşit’in Abbasi Halifeliği döneminde başlamıştır. Harun Reşit, Anadolu’yu fethetmek için Türklerden oluşan Hassa Ordularını kurmuştur.

Bu ordularla birlikte Anadolu’ya gelen Türk askerleri, bu toprakların Orta Asya’daki eski vatanlarına çok benzediğini görmüşlerdir. Anadolu’da kendilerine uygun yerleri aramaya başlamışlardır. Bugün Düziçi olarak bilinen yerde, Harun Reşit’in ismini taşıyan bir kale günümüze kadar ulaşmıştır.

Bahçe

Bahçe, Antik Çağ’da Kilikya Bölgesi’nde yer alan tarihi bir kentti. Hititler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Seleukoslar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Türkmenler, Memlûklular, Ramazanoğulları ve Osmanlılar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştı. Kale duvarları, sarnıçlar, tapınaklar ve mezarlar gibi eski yapıların kalıntıları bugün hâlâ görülebilmektedir.

Bahçe’nin tarihi MÖ 1000’li yıllara kadar uzanmaktadır. O zamanlar Hititlerin Kargamış Krallığı’nın bir parçası olan Bahçe, bir kale kalıntısı üzerine inşa edilmişti. MÖ 14. yüzyılda Hitit Federasyonu’na bağlı Kızwatna Krallığı’nın sınırları içinde kalmıştı. Asurlular bölgeyi bir süre kontrol etmişlerse de Kilikyalılar onlara karşı direnmişlerdi. MÖ 6. yüzyılın ortasında Persler Kilikya Bölgesi’ni fethetmişler ama MÖ 333’te Büyük İskender Pers İmparatoru Darius’u yenerek bölgeyi Makedonyalıların eline geçirmişti. Büyük İskender’in ölümünden sonra bölge Seleukosların yönetimine girmişti.

Düziçi

Düziçi, Osmaniye ilinin en büyük ikinci ilçesi olup, Düziçi Ovası’nda kurulmuştur. Çevresi dağlarla çevrili olan ilçe, Hitit uygarlığının izlerini taşımaktadır. İlçenin tarihi, 8. yüzyılda Abbasi Halifesi Harun Reşit’in emriyle bölgeye gelen Faraç Bey’e dayanmaktadır. Faraç Bey, burada bir kale inşa ettirerek Horasan Türkleri’ni yerleştirdi. Bölgeye Şuguru Saimiye adını veren Faraç Bey, bölgenin ilk Türk hakimi oldu. Daha sonra Bizanslılar ve Hamdaniler tarafından ele geçirilen ilçe, 1957’de belediye statüsü kazandı ve 1996’da Osmaniye iline bağlandı. İlçede Akdeniz iklimi görülür ve toprakları Terra rosa cinsindendir. İlçenin turistik yerleri arasında Harun Reşit Kalesi, Saman Kalesi, Kurtlar Kalesi, Taş Köprü, Haruniye Kaplıcaları ve Düldül Dağı sayılabilir.

Romalılar da Çukurova bölgesini ele geçirmişlerdi. Bölge, MS 120-135 yılları arasında İmparator Hadrianus’un ziyaret ettiği ve ticaretin geliştiği bir yer olmuştu. MS 395’te Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldığında, Bahçe ve Adana Doğu Roma (Bizans) egemenliğine geçmişti. Bizanslılar yedinci yüzyılın ortalarına kadar bölgeyi yönetmişlerdi. Bu dönemde Araplar, Abbâsiler önderliğinde bölgeye saldırarak kısa bir süreliğine hakim olmuşlardı ama Bizanslılar bölgeyi geri almışlardı.

Türkmen boyları 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelerek yerleşmeye başlamışlardı. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılınca 1335’te bölge Ramazanoğulları Beyliği’nin topraklarına katılmıştı. 1336’da Memlûklular bölgeyi ele geçirmişlerdi. Ramazanoğulları Beyliği döneminde bölgede tarım ve hayvancılık gelişmiş, şehirler ve yollar yenilenmiştir. Osmanlı Devleti, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında bölgeyi Osmanlı topraklarına katmıştır.

Hasanbeyli

Hasanbeyli, Osmaniye iline bağlı bir ilçedir. İlçenin nüfusu; 4 mahalle ve 6 köyden oluşmaktadır. MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli, Hasanbeyli’de dünyaya gelmiştir. İlçede, bir Genel Lise ve iki İlköğretim okulu bulunmaktadır. Osmaniye’nin en yüksek ve en güzel yaylalarından biri olan Hasanbeyli, 800 metre rakımdadır. Yazın nüfusu 5000 kişiye ulaşan Almanpınarı yaylası, Hasanbeyli’nin doğal güzelliklerinden biridir. Hasanbeyli, bölgede üretilen tatlı kiraz ve domatesleriyle de tanınmaktadır.

Kadirli

Kadirli, Osmaniye’nin bir ilçesidir ve Adana Bölümü’nde yer alır. Adana’nın doğusunda, Osmaniye’nin kuzeybatısında, denizden yaklaşık 96 m yükseklikte bulunur. Antik dönemde Flavias ya da Flaviapolis adıyla anılırdı. Kadirli ilçesi, Çukurova’da farklı kültürlerin izini süren bir yerdir. İlçenin tarihi, bu bölgenin tarihiyle paraleldir. Aslantaş Baraj Gölü yakınındaki Domuztepe’de Neolitik, Son Kalkolitik ve İlk Tunç çağlarına ait kalıntılar ile Kadirli-Kozan arasındaki Tırmıl Höyüğü, bu dönemlerde bölgede insan yaşadığını göstermektedir.İlçe, tarih boyunca birçok medeniyetin hakimiyetine girmiştir. Kızzuvatna Krallığı, Hititler, Asurlar, Kilikyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar bunlardan bazılarıdır. Kadirli, çeşitli zamanlarda değişik güçlerin kontrolüne geçmiştir. Adana ovasının sahibi olan Asativatas, MÖ 800 yılı civarında ilçeye yakın Karatepe-Aslantaş’ta bir kale yaptırmıştır.

Sumbas

Sumbas, Osmaniye iline bağlı bir ilçedir. Sumbas belediyesi, 1991 yılında Kadirli ilçesinden ayrılan Karaömerli ve Düğenli köylerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. 1996 yılında Osmaniye’nin il statüsü kazanmasıyla Sumbas da ilçe olmuştur. Sumbas, portakal ağaçları, pamuk ekili alanları, kanallarla taşınan buz gibi suları, incirlikleri, yol kenarlarında dizilen kaktüsleri ile doğal güzelliğiyle göz kamaştırır. Halkın geçim kaynağı çoğunlukla hayvancılık ve tarımdır. Sulama için Mehmetli beldesinde bulunan barajdan faydalanır.

Toprakkale

Toprakkale, Osmaniye’nin tarihi bir ilçesidir. Kale, Suriye’ye uzanan yolun kenarında, yükselen kayaların üzerinde kurulmuştur. Kale, MÖ 2000 yıllarında yapılmış ve Harun Reşit zamanında siyah taşlarla güçlendirilmiştir. Kale, 12 kuleli ve dış avlu duvarlı bir dikdörtgen şeklindedir. Toprakkale, eskiden Kınık Kalesi olarak anılırdı. Kale, Anavarza, Hemite, Bodrum, çardak gibi kalelerle bağlantılı ve denetimli bir noktaydı. Ortaçağda Anavarza ile beraber bölgenin en kıymetli kalelerinden birisidir.

Osmaniye ilinin en güzel ilçesi, elbette kişisel bir tercih meselesidir. Ancak, Kadirli ilçesi, Osmaniye'nin en kalabalık ve en önemli ilçesi olması, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkması gibi nedenlerle bu konuda en güçlü aday olarak gösterilebilir.

Simitçinin TOGG hayali gerçek oldu Simitçinin TOGG hayali gerçek oldu

Osmaniye'nin en güzel mahallesi, Gebeli Mahallesidir. Gebeli Mahallesi, Düziçi şehir merkezine 12 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Mahalle, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile dikkat çekmektedir.

Kaynak: Haber-Hatice Zeybek