Miraç Kandili, İslam dininde çok özel bir gecedir. Peygamberimizin Allah’a yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, beş kandil gecesinin arasında yer alır.

Müslümanlar, bu geceyi ve ertesi günü, Üç Aylar’ın içinde bulunan Recep ayının ikinci kandili olarak, ibadet ve dua ile geçirirler. Miraç Kandili’nin hem gecesi hem de günü, çok sevaplı işler yapmak için fırsattır.

Miraç Kandili nedir?

Miraç, İslam’da beş kandilden biridir. Hicri Recep Ayı’nın 27. gecesi kutlanır. Miraç, Arapçada yükselmek veya göğe çıkmak demektir. Bu kandile Miraç Gecesi de denir.

Miraç Gecesi kutsal sayıldığı için Müslümanlar bu gece ibadet ederler. Bu sayede günahlardan temizlenir ve Allah’a yaklaşırlar.

Miraç Kandili nin fazileti nedir?

Müslümanlar için önemli bir gecedir. Bu gece, Hicri Takvimde Recep Ayının 27.günü kutlanır. Bu gecede, Amenerrasulü ayetleri indirilmiş, namaz 5 vakit farz olmuş ve Allah’a ortak koşmayan Müslümanlara cennet vaat edilmiştir.

Miraç Kandili ne zaman 2024?

Miraç kandilinin tarihi her yıl değişir ve geriye doğru gider. Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç Gecesi, üç ayların ikinci kandili olarak bilinir. Bu gecede Peygamber Efendimiz (s.a.v) göklere yükselmiştir. Miraç Kandili 2024 yılında 6 Şubat Salı gününe denk gelir. Miraç kandili Salı gecesi (Çarşamba gününü başlatan gece) idrak edilir.

Miraç Kandili gecesi neler yapılmalı?

  • Peygamber Efendimize çokça salavat getirmeli,
  • Dünyevi ve uhrevi isteklerimizi Allah’a arz etmeli,
  • Hasta ve yaşlılara bakıp; fakir, öksüz ve yetimleri mutlu etmeli,
  • Akraba, arkadaş ve tanıdıklarımızla kutlamalı,
  • Kırgın ve küs olanları uzlaştırmalı,
  • Bize hak sahibi olanları hatırlayıp sormalı,
  • Beş vakit namaz, miraç gecesinde emredildiği için, namazlarımızı aksatmamalı,
  • Kur’an-ı Kerim tilavet etmeli, manasını ve tefsirini öğrenmeye çalışmalı,

Miraç Kandili’nin ne anlama geldiğini ve ne kadar önemli olduğunu unutmamalı, Peygamberimizin sünnetini ve ahlakını öğrenip yaşamaya gayret etmeliyiz.Bu gece ayrıca bir nimettir. Allah’ın merhamet ve bağışlamasına ermek, günahlarımızdan kurtulmak, kalbimizi pak etmek için elimizi taşın altına koymalıyız.

Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılır?

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in bu gecede çok sayıda manevi tecrübe ve lütfa eriştiğini ve hiçbir kimsenin erişemeyeceği ruhani makamlara ulaştırır. 

Bu gecede yapılması gereken ibadetler şu şekildedir;

Oruç tutmak: Mîraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi kutlanan mübarek bir gecedir. Bu gecenin gündüzü oruç tutmak dinî bir tavsiyedir. Din adamları, Mîraç Kandili ile ilgili olarak, “Gündüzü oruçla geçirmelidir. Günah işlememeye dikkat ederek edilen her duâ, Allah’ın lütfuyla kabul olur.” diye belirtmiştir. 

Kaza ve nafile namazı kılmak: Miraç gecesinin önemli bir yönünün, namazın beş vakit olarak emredilmesidir. Allah’ın dostları, bu gecede namazın faziletini vurgulamışlar ve namazı kaçıranların kaza namazı yapmalarını önermişlerdir.

Miraç Gecesi namazı şöyle anlatılır;

Receb ayının yirmiyedinci gecesi, Leyle-i Miraç olarak bilinen mübarek gecede, oniki rek’at nafile namaz kılmak sünnettir. Her rek’atda Fatiha’dan sonra farklı bir sure okuyarak, iki rek’atda bir selam vermelidir. Ardından yüz kere şu zikri yapmalıdır.

Okunuşu:

“Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.”Bütün eksikliklerden münezzeh olan Allah’ı tesbih ederim, hamd yalnız Allah’ındır, Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.

Sonra yüz kere tövbe istiğfar etmeli ve yüz kere de Peygamber Efendimiz –Sallallahu Aleyhi ve Sellem– için salavat getirmelidir. Bunları yaptıktan sonra da dilediği gibi dua etmelidir.

Kur'ân-ı Kerîm okumak: Bakara Sûresi’nin son iki ayeti, Mîraç gecesinde Peygamber Efendimiz’e (S.A.V) verilen hediyelerden biridir. (bk. Müslim, Îman, 279) Bu gece Kur’ân-ı Kerîm’in çok okunmasını Allah’ın dostları önermişlerdir.

Kütüb-ü Sitte’de Abdullah Bin Mesut’tan -radıyallâhu anh- nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle denilmiştir. "Her kim geceleyin Bakara Sûresi'nden bu iki âyeti okursa ona yeter." 

Ebû Zerr -radıyallâhu anh-:

“−Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun!” dediğinde Âlemlerin Efendisi:

“−Kur’ân okumaya ve Allâh’ı zikretmeye bak, çünkü Kur’ân yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır.” buyurmuştur. (İbn-i Hibbân, II, 78)

Tevbe İstiğfar Etmek: Bu gecede şirkten uzak duranların büyük günahlarına Allah rahmet edeceğini haber verir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz

“Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim...” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur. “Rasûlullâh’a -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- (Mîrâc’da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi...” (Müslim, Îman, 279)

İnci Taneleri Doktor Elif kim gerçek adı ne? İrem Çıray oynadığı dizi ve filmler İnci Taneleri Doktor Elif kim gerçek adı ne? İrem Çıray oynadığı dizi ve filmler

Dua etmek: Miraç Kandilinde Allah'a dua ve niyazda bulunma zamanıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

Rabbimizin bize ihsan ettiği nimetlere karşı hamd ve şükür göstermeyi ihmal etmemeliyiz. Zira hadis-i şerifte duâların kabul olabilmesi için iki şeyin gerekli olduğu, bunlardan birinin hamd diğerinin salavat olduğu belirtilmiştir.

“–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)

Salavat getirmek: Allah’ın Peygamberimiz -Sallallahu Aleyhi ve Sellem- Efendimize dua etmemizi istediğini ve salavat okuyanın her türlü zorluktan kurtulacağını hadislerle haber vermektedir.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

Sadaka vermek: Allah rızası için malını harcayıp hayır yapanın, hem kendisini birçok kötülük ve musibetten koruyacağı, hem de Allah’ın sevgisine erişeceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bu özel geceler de hayır yapmaya en uygun fırsatlardır.

Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

“Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

Miraç Kandilinin önemi nedir?

Miraç, urûc kökünden gelen bir kelime olup, yükselme aracı, merdiven manasına gelir. Miraç, Allah’ın Resulü’nün (S.A.V) bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yürüyerek gitmesi ve oradan da semalara yükselmesi hadisesidir. Miraç gecesi, Recep ayının ilk üç ayından biri ve ikinci kandilidir.

Miraç Kandili Nin Fazileti Nedir

Miraç, başka hiçbir Peygamber’e verilmeyen büyük bir onurun bahşedildiği mübarek bir gecedir. Miraç kandilinin değeri, bu sebeple dinin temeli namazın 5 vakit kılınması emrinin verilmesi bakımından yüksektir.

Miraç Kandili gecesinde ne oldu? 

Allah’ın Resulü, bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gittiği yolculuğa İsra, oradan da göklere çıktığı yolculuğa Miraç adı verilir. İsra, Kur’an-ı Kerim’de bir surenin adı olarak da geçer ve gece seyahat etmek demektir. Allah, Hz Peygamber’e Mescid-i Haram’dan mübarek olan Mescid-i Aksa’ya gece bir seyahat nasip etmiştir.

Miraç Kandili Nin Fazileti Nedir (1)

Miraç ise Kur’an’da yer almayan bir kelime olup, Allah’a yaklaşma mertebeleri anlamına gelir. Bu gece Peygamber Efendimiz birçok olaya şahit olmuş, birçok konuya da hakim olmuştur. Ayrıca Amenerrasulü ve 5 vakit namaz bu gece Peygamber Efendimiz’e verilmiştir. Peygamber Efendimiz önceden de namaz kılıyordu ama namaz sayısını kendisi belirliyordu. Miraç olayı ile 5 vakit namaz kesinleşmiş ve farz olmuştur.

Miraç gecesinde hangi Ayet inmiştir? 

Miraç Gecesi’nde Allah’ın huzuruna çıkan ve Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa arasında seyahat eden Peygamber Efendimizin bu gece Kur’anı Kerim’den bir ayettir. Bu ayet, Bakara Suresi’nin son iki ayeti olan ve Amenerrasulü diye bilinen ayettir.

Miraç Gecesi’nde inmiş olan Amenerrasulü’nün Türkçe okunuşu şu şekildedir;

''Amenerrasulü bimâ ünzile ileyhi min rabbihi velmuminün. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi. Lâ müferrikü beyne ehadin min resulihi. Ve kalü seminâ ve atinas gufraneke Rabbena ve ileykelmasîr. La yükellifuallahu nefsen illa vusaha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuahizna in nesina, ev ahtana rabbena vela tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena vela tuhammilna mâ lâ tâkate lenâ bih. Vafu anna, vağfir lena verhamna ente mevlana fensurna alelkavmilkafirin.''

Amenerrasulü ayetlerinin anlamı ise şu şekildedir;

Peygamber aleyhisselam ve inananlar Allah tarafından onlara indirilene (Kur’an ve ayetleri) iman ettiler. Müminlerin her biri Allah’ın lahzına, kitaplarına, meleklerine ve Peygamberlerine inandılar. Allah’ın Peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz dediler. Ayrıca “İşittik ve sana itaat ettik. Rabbimiz yalnız senden bağışlanma dileriz ve gidişimiz her zaman sanadır” dediler.

Allah insanları yalnızca güçlerinin yettiği şeylerle yükümlü tutar. İnsanların kazandıkları iyilikler kendilerine olduğu gibi kötülüklerde kendilerinedir. Şöyle dua edilmeli. Ey Rabbim eğer yükümlülüklerimizi unutursak bizi bundan dolayı cezalandırma.

Bize öncekilere yüklediğin ağır yüklerden ve taşımayacağımız ağır yükleri yükleme. Rabbim bizlere acı, bizleri affet, halimize acı ve bizlere ilahi rahmetinle muamele göster. Bizim tek Rabbimiz sensin bizleri kafirlere karşı koru ve yardımını esirgeme.

Miraç Kandili gecesinde yapılan dualar kabul edilir mi?

Recep ayının 27. gecesinin (Miraç Gecesi) çok kıymetli bir gece olduğunu ve bu gecede oruç tutup ibadet edenlerin dualarının Allah tarafından kabul edileceğini Peygamberimiz (S.A.V)’in söylediğini anlatıyor. Bu gece, Müslümanlar için bir nimettir ve duanın makbul olduğu zamanlardır. Bizler, kendimizden, ailemizden, ölmüş olanlardan, ülkemizden, milletimizden, polisimizden, askerimizden, Ümmet-i Muhammed’den Allah’a dua isteyebiliriz. 

Kaynak: Haber Merkezi