Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili Akhisar ilçesi Zeytinliova mahallesi146 ada 4parselde kayıtlı tapuda ARSA vasfına haiz taşınmaz Parsel üzerinde tek katlı, prefabrik betonarme taşıyıcı sistemli, 342 m2 kullanım alanına sahip, zeytin depolama maksatlı kullanılan tarımsal amaçlı depo özellikli yapı mevcuttur. 
Adresi : Manisa İli Akhisar İlçesi Zeytinli ova Mahallesi Vatan Caddesi No:25
Yüzölçümü : 7.465 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu: parsel, uygulama imar planı dahilinde “tarımsal amaçlı zeytin işletmesi” nizamında olup kullanım şekli zeytin işletmesidir. Parsel yapı yaklaşma mesafeleri yol cephelerinden 15 metre, komşu parselden 5 metredir. Parseldeki yapı
yüksekliği en çok 6,50 metre, Emsal:0,40 tır
Kıymeti : 19.873.428,00 TL

Manisa'da icradan satılık mesken Manisa'da icradan satılık mesken

İLAN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ 

Editör: Aylin Ateş