Orta Asya üzerinden yaşanan Türk göçü ile beraber, Avrupa'ya birçok Türk topluluğu ulaşmıştır. Bu doğrultuda Balkanlar üzerinden Avrupa'da pek çok önemli ülke kurulmuştur. Bunu içerisinde Macarlar da vardır ve Türk olup olmadıkları merak edilir. Peki Macarlar Türk mü değil mi? Macarlar Türk soyundan mı geliyor? Gibi soruların cevaplarını tüm detayları ile derledik...

Jackie Chan öldü mü yaşıyor mu? Jackie Chan'in gerçek ismi nedir? Jackie Chan öldü mü yaşıyor mu? Jackie Chan'in gerçek ismi nedir?

Macarların kökeni nedir? Macaristan Türk mü? 

Günümüzde Macarların genomu daha çok çevre halka benzemektedir. Bunlar içerisinde Çekler, Ukraynalılar, Slavlar, Avusturyalılar yer alır. Bu sebepten dolayı Macarların günümüzde Türklerle bir ilişkisi olmadığını söylemek mümkündür.

Fakat soy açısından bakıldığında söz konusu göçler üzerinden, Macarların Türk soyundan gelmiş olduğu söz konusu olabilir. Ancak bu konuda tarihçiler hala bir ayrılık içerisindedir.

Fin-Ugor kavimlerinin Ural Dağları civarında yaşadığı ve bu kavimlerin Fin-Perm ve Ugorlar olarak iki gruba ayrıldığı dilbilimi araştırmalarıyla ortaya konmuştur. Ana Macarlar, Ugorlar grubunun bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Macaristan Türk mü Macarların kökeni nedir Macaristan'da ne kadar Türk var (2)

Macarların nasıl oluştuğuna dair bir efsane, saray papazı Simon Kezai’nin yazdığı kroniklerde yer almaktadır. Bu efsaneye göre, Hunor ve Magor adlı iki kardeş, Azak Denizi’nin kuzeyindeki bataklıkta oynayan kadınları görüp onlarla evlenmişler ve bu evliliklerden Hunlar ve Macarlar doğmuştur.

Fakat Macarların en eski yurtlarının Azak Denizi’nden çok uzakta olduğu bilindiği için, bu efsanenin Macar krallarının Attila gibi ünlü bir Hun ile soy bağını kurmak amacıyla yazılmış olabileceği düşünülmektedir. Macarların kökeni konusunda Türkolog Rásonyi, Macarların Türkler ile akraba olduğunu söylemiş ve Türkler’i Macarların babası, Fin-Ugorlar’ı ise Macarların anası olarak nitelendirmiştir.

Macaristan Türk mü Macarların kökeni nedir Macaristan'da ne kadar Türk var (1)

Macaristan'da ne kadar Türk var?

Macaristan'daki Türkler, Macaristan'da yaşayan etnik Türkleri ifade eder. Macaristan'da yaşayan yaklaşık 2.500 Türk göçmen vardır.

Kaynak: Haber-Hatice Zeybek