Köpek sahipleri bilir ki bazen köpekler çok fazla ulurlar. Bunun sebebini hepimiz merak ediyoruz. Köpek sahiplerinin en çok sorduğu sorulardan biri de Köpekler gece neden ulur? merak ettiğiniz sorularınızın cevaplarını haberimizde açıkladık...

Köpekler gece durduk yere neden havlar?

Köpekler, geceleri duydukları korkutucu seslere tepki olarak havlarlar. Korku duyan bir köpek, gece boyunca herhangi bir sese havlayabilir. Köpeklerin gece havlamasına sebep olan başka bir faktör de yalnız hissetmeleridir. Geceleri yanlarında kimse olmayan köpekler daha çok havlarlar.

Köpekler Gece Neden Ulur (1)

Timsah yavrusunu yer mi? Timsahlar birbirini yer mi? Timsah yavrusunu yer mi? Timsahlar birbirini yer mi?

Ayrıca, köpekler bazen bir tehlikeyi bildirmek veya korumak için de havlarlar. Bu yüzden, köpeklerin gece havlamalarının çeşitli nedenleri vardır ancak en önemli ikisi yalnızlık ve korkudur.

Köpeklerin gece havlamasının bazı nedenleri şu şekildedir;

Gürültü:  Köpekler, insanlara göre çok daha iyi işitirler ve bizim duyamadığımız sesleri de algılayabilirler. Köpeğinizle bahçede ya da parkta olduğunuzda, siz hiç ses duymuyor olabilirsiniz ama köpeğiniz duyuyordur. Köpeğiniz, gürültülere duyarlıysa ve tuhaf seslere karşı reaksiyon gösteriyorsa, bu seslerin onu havlamaya ittiğini düşünebilirsiniz.

Yaban hayat: Birçok köpek, doğada yaşayan hayvanlara karşı meraklıdır. Geceleri siz onların seslerini algılayamıyor olabilirsiniz ama köpeğiniz algılıyor. 

Yanlızlık: Köpekler, birlikte yaşamaya alışkın hayvanlardır. Bu nedenle geceleri yanlarında kimse olmadığında ilgi görmek için havlarlar. 

İlgi çekmek için: Köpekler, sevgi, yiyecek veya başka bir şey isterlerse, sizinle ilgilenmenizi sağlamak için havlamayı tercih ederler. Köpeğinizin ilgi çekmek için havladığını anladıysanız, ona hiç tepki vermemeniz gerekir. Yoksa havlamayı sürdürür.

Köpeğinize “sus”, “kıs” veya başka bir şey dediğinizde, köpeğiniz bunu sizinle ilgilendiğiniz şeklinde yorumlayarak havlamayı bir çözüm olarak kabul eder.

Ses duyarlığı: Köpekler, insanlara göre çok daha iyi duyarlar ve eviniz sessiz olsa bile, dışarıdaki sesleri algılayabilirler. Bu seslere karşı havlayarak reaksiyon gösterirler.

Geceleyin televizyon veya radyo çalıştırmak, köpeğinizin dışarıdaki gürültüden uzaklaşmasını ve gece havlamasının önlenmesini sağlayabilir. 

Egzersiz eksikliği: Köpeğiniz işte olduğunuz süre boyunca evde tek başına kalıyorsa, akşam uyumadan önce sizinle çok az zaman geçirebilir.

Bu durumda bütün gece rahat uyuyamayabilir. Evde olmadığınız zamanlarda enerji biriktiren köpeğiniz, sizi gördüğünde sevinir ve ilginizi ister.

Biriktirdikleri enerjiyi tüketmelerine yardımcı olmak için egzersiz yaptırmak önemlidir. Köpeğinizi diğer köpeklerle oynamasına imkan veren bir köpek eğitim merkezine götürebilir ya da köpeğinizle beraber egzersiz yapabilirsiniz.

Egzersiz yaptıktan sonra yorulan köpeğiniz daha kolay uykuya geçer ve gece boyunca havlamaz.

Canı sıkılabilir: Köpekler çok zaman tek başına kalmak zorunda olduklarında, insanlara benzer şekilde sıkılırlar. Sıkıntıları artan köpekler daha fazla havlamaya meyillidirler. Evde olmadığınızda köpeğinize oyuncaklar vererek onu meşgul edebilirsiniz.

Köpekler gece neden ulur?

Köpek sahipleri iyi bilir; köpeklerin yaşı, türü ya da kişiliği ne olursa olsun sıkça gösterdikleri davranışlardan biri de ulumaktır. Bazı köpekler nadir bazıları ise çok sık ve uzun uluyabilirler. Ulumanın nedeni tam olarak bilinmese de köpeklerin ulumayı havlamak gibi, soyundan gelen etkili bir iletişim aracı olarak kullandığı sanılmaktadır.

Köpekler Gece Neden Ulur

Köpekler ilgi çekmek için de insanlara tehlikeleri bildirmek için de diğer köpeklerle haberleşmek veya yüksek seslere tepki olarak da uluyabilirler. Bunların hepsi olası nedenlerdir ve çoğunlukla belirli durumlarda ve zamanlarda ortaya çıkar.

Bazı hallerde ise uluma sürekli olur ve kaygı ve rahatsızlık sebebi olabilir.

Köpeklerin uluma nedenleri nelerdir?

Tıbb sorun: Köpekler, hastalık veya yaralanma gibi nedenlerle acı çektiklerinde uluyabilirler. Köpek demansı da denilen bilişsel işlev bozukluğu, bir köpeğin beyninde oluşan ve ulumaya yol açabilen bir sağlık sorunudur. Bu sorun daha çok yaşlı köpekleri etkiler ve insanlardaki Alzheimer hastalığına benzer.

Bilişsel işlev bozukluğu olan köpekler, genelde nerede olduklarını, kapının nasıl açıldığını veya evde nasıl gezineceklerini bilmezler ve kafaları karışır.

Bu nörolojik sorun yüzünden, bir köpek kendi sesini duymak isteyebilir veya korku veya kafa karışıklığından dolayı uluyabilir.

Köpeğinizin sağlık sorunları yüzünden uluduğunu düşünüyorsanız, en kısa zamanda bir veteriner hekime götürmeniz gerekir.

Korku: Köpekler, bilişsel işlev bozukluğu gibi bir sebeple kafaları karıştığında korktukları için uluyabilirler. Aynı şekilde, diğer korku durumlarına maruz kalan köpekler de uluma sesi çıkarabilirler.

Örneğin, çok korkan yavru köpekler veya başıboş köpekler hayatta kalmak için ulayabilirler.

Fakat neyden korktukları önemli değil, bir köpek korkunç bir durumda uluyorsa, bu maalesef korkularının bir işaretidir. Uluma yapmayan köpekler ise genellikle mutlu, heyecanlı veya rahat olurlar.

İlgi çekme isteği: Köpeklerin ilgi çekme yöntemlerinden biri de ulumaktır. Bu davranışı, insanların ulumaya hızlıca cevap verdiklerini geçmişte tecrübe ettiklerinde sıkça yapmaya başlarlar.

Köpekler uluyarak insanların ilgisini çektiklerinde, ulumalarına güldüklerinde ya da farkına varmasalar bile olumlu bir geri bildirim verdiklerinde, köpekler bu kısa yoldan istediklerini elde etmeyi öğrenirler.

Bölge korumacılığı: Köpekler ulumayı içgüdüsel olarak iletişim kurmak için kullanır. Çoğu köpek kendilerine ait olduğunu düşündükleri bölgeyi uluyarak ilan eder.

Bu sesli iletişim yöntemi hem diğer hayvanlara hem de sınırlarına giren yabancılara bir nevi uyarıdır. Bu da köpeklerin olası tehlikelerden kurtulmak istediklerini gösterir.

Seslere tepki: Köpeğiniz siren gibi sesler duyunca uluyorsa, bunun sebebi muhtemelen köpeğinizin bu sesleri başka bir köpeğin uluması sanması ve ulumanın bir bağ kurma veya köpekler arası bir haberleşme yöntemi olduğunu zannetmesidir.

Bir köpek ulumaya başladığında, kulak mesafesinde başka bir köpek varsa, o da ulumaya katılacaktır. Sibirya kurtları gibi yabani köpekler, bu doğuştan gelen davranışı sürü halinde sergiliyorlar.

Ezan okunurken köpekler neden ulur?

Ezan sesi duyulduğunda şeytanın hızla kaçtığı hadis-i şerifte bildirilir. Bu sırada bizim göremediğimiz, duyamadığımız şeyleri gören ve duyan hayvanlardan köpekler, karşılaştıkları ya da işittikleri bazı varlıklardan korkabilir. Ulumaları ya da havlamaları bunun bir işaretidir. 

Ezan sesi geldiğinde şeytanların uzaklaştığı hadis-i şerifte anlatılır. (Buhârî, Ezân 4) Bu yüzden ezan duyulduğunda köpeğin uluduğu hayırlı bir işaret sayılabilir; şeytanların korkup kaçtığını görebilirler.

Hz. Cabir (r.ah) anlatıyor: "Resulullah (SAV) buyurdular ki:

"Geceleyin köpeklerin havlamasını ve merkeplerin anırmasını işittiğiniz zaman, şeytandan Allah'a sığının. Çünkü onlar, sizlerin görmediklerinizi görürler." (Ebu Davud, Edeb, 105-106, no: 5103)

Kaynak: Haber Merkezi