Günlük hayatımızda sıklıkla söylediğimiz ya da duyduğumuz hayatımızın bir parçası olan bu kelime çok fazla merak edilmeye başladı. Peki kullandığımız İnşallah kelimesi nerede kullanılır? İnşallah demek günah mı? İnşallah ne demek? İnşallah ne zaman kullanılır? Duada İnşallah denir mi? İnşallah kuranda geçiyor mu? İşte bu ve buna benzer merak edilen tüm soruları sizler için araştırdk ve derledik. Haberimizin içeriğinde mevcuttur....

İnşallah ne demek?

Bazen, İnşaallah ya da İn şa Allah olarak söylenen, "Allah dilerse" veya "Allah isterse" anlamına gelen bir işin ya da davranışın öncesinde söylenen Arapça ifadedir.

Kur'an'da geçen ve Kur'an tarafından gelecek hakkında konuşurken kullanılması şiddetle önerilmiştir. Bunun dışında kimi zaman teklifleri kibarca reddetmek için de kullanılmaktadır.

“ Yarın şunu yapacağım.' deme. Ancak, 'Allah dilerse yapacağım.' de" 

Duada İnşallah denir mi? İnşallah demek günah mı?

En önemli şey dua ve istek. Yani duada net olmayan, şüphe ve tereddüt bulunduran kelimeler kullanılmaz. Ümit ve rica anlamı taşıyan İnşallah kelimesi kullanılır.

İnşallah, demek günah değildir. “İnşallah” kelimesi “Allah dilerse” anlamına gelir ve kullanmak günah değildir.

Dua ve duaya ait cümleler kullanıldığında genel olarak Amin denir. Fakat İnşallah'da denilebilir. Örneğin; Allah seni cennetine alsın. Böyle bir duaya da İnşallah denilebilir, yani Allah'ım nasip et, ümit barındırılarak kullanılmaktadır.

En önemlisi biri dua ederken ya da kendimize dua ederken, "dilersen beni bağışla, dilersen bana merhamet et" denilmemelidir. Allah'ı zorlayan hiçbir güç, kuvvet ve zorluk yoktur. O yüzden ne dilerse, ne isterse ya da ne arzu isterse kesin ve ne bir şekilde istemelidir.

O yüzden Allah'tan isterken kesin ve net istemeliyiz. Mesela; Allah'ım beni bağışla, Bana rahmet eyle, Beni koru... Hiçbir istek, arzu Allah'a zor gelmez her şeye gücü kudreti yeter o yüzden dua'da İnşallah kelimesi çok da kullanılmaması gerekmektedir, Uzak durulması gerekir. 

Sadece İnşallah kelimesi rica, ümit anlamında kullanılır. Niyet önemlidir. Ama en doğrusu "Amin" demektir.

Kişinin gelecekte yapmayı tasarladığı işlerden söz ederken, o tarihte sağ olup olmayacağını, herhangi bir engelle karşılaşıp karşılaşmayacağını, ayrıca o işe muvaffak kılınıp kılınamayacağını bilemediğinden, meşru işlerde daima inşallah demesinin gerektiğini belirtmişlerdir.

Kaç çeşit büyü vardır? Büyü yapıldığını nasıl anlarız belirtileri nelerdir? Kaç çeşit büyü vardır? Büyü yapıldığını nasıl anlarız belirtileri nelerdir?

Yapılması düşünülen işin vukuuna ilişkin tereddüdü ifade etmek için kullanılan inşallah sözü, vukuunda şüphe bulunmayan konularda daha çok nezaket amacıyla söylenir.

Bu itibarla duada kararlı olmak esas olduğundan, dua ederken inşallah ifadesini kullanmak yerine "Allah'ım kabul buyur" anlamına gelen "Amin" sözünü kullanmak uygun olur.

İnşallah kelimesi, ifadesi nerede, ne zaman kullanılır?

Yapılması düşünülen işin vukuuna ilişkin tereddüdü ifade etmek için kullanılan inşallah sözü vukuunda şüphe bulunmayan konularda daha çok rica amacıyla söylenir.

Bir şey satın alan kimse "inşallah aldım" dese, akit gerçekleşmiş olmaz. Bu nedenle bir kimse: "İnşallah yarın şu işi yaparım." deyip de yapamazsa bundan sorumlu olmaz. 

İnşallah mı yoksa İnşaallah mı?

Bu kelimenin TDK'ye göre doğru yazılışı inşallah seklindedir. Bazı bölgelerde bu kelime inş Allah şeklinde yanlış yazılmaktadır. Kelimenin en doğru yazım şekli inşallah olarak belirtilmektedir. 

Türk Dil Kurumu'na göre "İNŞALLAH" olarak yazılmaktadır.

İnşallah demek yemin mi?

Dilimize yerleşen ve uzun yıllardan beri kullanılan birçok kelime vardır. Bunlardan biri olan inşallah kelimesi de yaygın olarak dilimiz yerleşmiş ve kullanılmaktadır. İnşallah kelimesi, Allah da uygun görürse ve Allah da uygun görür umarım anlamlarında kullanılır. Yani yemin anlamı taşımaz. Dolayısıyla bozulduğunda da kefaret vermek gerekmez.

İnşallah kuranda geçiyor mu?

Kur'an'da, dördü Mekki ve ikisi Medeni olmak üzere toplam altı surenin altı ayetinde geçer.

Kaynak: Hatice zeybek