Hollanda’nın eski lideri Dries van Agt ve 93 yaşındaki eşi Eugenie, ötanazi ile hayatlarına son noktayı koydular. Hollanda’da “çift ötanazisi” adı verilen bu uygulama, son yıllarda artan bir eğilim olarak dikkat çekiyor. Hollanda'da artan bu ötenazi eğiliminden sonra vatandaşların akıllarında ki sorular artıyor. Ötenazi nasıl yapılır? İşte detaylarıyla haberimizde açıkladık...

İlk Ötenazi ne zaman yapıldı?

Ötenazi, bir canlının acı çektiği veya yaşam kalitesinin çok düştüğü durumlarda, hayatına son verilmesi için yapılan işlemdir. Ötenazi, iki türde gerçekleştirilebilir. Aktif ötenazi, hastanın ölümüne neden olacak bir maddeyi vermek veya enjekte etmek gibi doğrudan bir müdahale içerir.

Pasif ötenazi, hastanın yaşamasını sağlayan cihazları durdurmak veya tedaviyi bırakmak gibi dolaylı bir müdahale içerir.

İlk Ötenazi Ne Zaman Yapıldı İlk Ötenazi Kim Yaptı Ötenazi Nasıl Yapılır

Ötenazi, tarih boyunca farklı kültürlerde ve zamanlarda farklı bakış açılarına ve uygulamalara sahip olmuştur. Antik Yunan ve Roma’da, ölümcül hastalıklara yakalanan hastaların tedavi edilmemesine veya hayatlarını sonlandırmalarına izin verilmesi yaygındı.

Fakat Hipokrat Yemini’nde, doktorun hastaya ölümcül bir ilaç vermesi veya önermesi yasaklanmıştır1. Hristiyanlık’ın ortaya çıkışıyla birlikte, ötenazi büyük bir günah olarak kabul edilmeye başlamıştır.

İlk Ötenazi Ne Zaman Yapıldı İlk Ötenazi Kim Yaptı Ötenazi Nasıl Yapılır (1)

Ötenazi, günümüzde de tartışmalı bir konudur. Bazı ülkelerde ötenazi yasal değildir, ancak ötenazi yapan kişi cezalandırılmaz. Ötenazinin yasal olduğu ülkeler arasında Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Kolombiya, Avustralya, Yeni Zelanda ve en son İspanya yer almaktadır.

Türkiye’de ise aktif ötenazi yasal değildir. Hastaya ötenazi yapan doktor, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır.

İlk Ötenazi Ne Zaman Yapıldı İlk Ötenazi Kim Yaptı Ötenazi Nasıl Yapılır (2)

Ötenazi, etik, hukuk, din, felsefe ve tıp gibi birçok alanı etkileyen karmaşık bir konudur. Bu konuda farklı görüşler ve argümanlar vardır. Bazıları ötenaziyi, insanın yaşam hakkını ve özgürlüğünü kullanması olarak görürken, bazıları ötenaziyi, insanın yaşam değerini ve saygınlığını zedelemesi olarak değerlendirir. Ötenazi, insanlığın karşılaştığı önemli bir sorundur ve herkesin bilinçli ve saygılı bir şekilde konuşması gereken bir konudur.

İlk Ötenazi kim yaptı?

Ötenazi, bir canlının yaşamı çekilmez hale geldiğinde, onu acı çektirmeden veya çok az acı vererek öldürmek için yüksek dozda ilaç kullanmak veya yaşam desteğini kesmek anlamına gelir. Ötenaziyi yasallaştıran ilk ülke 2001 yılında Hollanda olmuştur. Ötenazinin kökeni ise çok daha eskiye gitmektedir.

Bilinen ilk ötenazi olayı, M.Ö. 399 yılında Yunan filozof Sokrates’in, kendisine verilen zehirli bir içeceği içerek ölmesidir. Sokrates, devletin verdiği idam cezasını kabul etmiş ve ölüme sebep olan içeceği gönüllü olarak içmiştir.

Ötenazi nasıl yapılır?

Ötenazi, kişinin tedavi edilemeyen ve yaşam kalitesini düşüren sağlık problemleri sebebiyle hayatını sonlandırmayı seçmesi demektir. Ötenazi yapmanın yolları, kişinin durumuna ve ülkenin kanunlarına göre farklılık gösterebilir.

En sık kullanılan ötenazi yöntemleri şunlardır: ilaçla öldürme (örneğin, ağrı kesicilerin fazla miktarda alınması) ve ötenazi makineleri kullanma. Bu işlemler, hastanın yaşamını bitirmek için doktorun denetiminde yapılır.

Survivor Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya kimdir? Survivor Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya kimdir?

İlk Ötenazi Ne Zaman Yapıldı İlk Ötenazi Kim Yaptı Ötenazi Nasıl Yapılır (3)

Ötenazi, pek çok ülkede yasak olan ve eleştirilen bir konudur. Bazı ülkelerde, ötenaziye izin veren veya engelleyen yasalar bulunur. Örneğin, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Kanada, Kolombiya, İsviçre, Almanya, İspanya, Portekiz ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde ötenazi yasal iken, Türkiye’de ötenazi yasaktır ve cezası vardır.

Ötenazi, kişinin yaşama hakkını kullanıp kullanmadığı, devletlerin vatandaşlarına ölümü özendirdiği, ötenazinin ahlaki ve dini açıdan doğru olup olmadığı gibi soruları akla getirir. Bu soruların yanıtları, kişinin görüşüne, değerlerine ve inançlarına bağlı olarak değişir. Bu yüzden, ötenazi ile ilgili karar vermek zor olabilir.

Ötenazi hangi ülkelerde yasal?

Ötenazi, tarih boyunca farklı kültürlerde ve zamanlarda farklı bakış açılarına ve uygulamalara sahip olmuştur. Antik Yunan ve Roma’da, ölümcül hastalıklara yakalanan hastaların tedavi edilmemesine veya hayatlarını sonlandırmalarına izin verilmesi yaygındı.

Fakat Hipokrat Yemini’nde, doktorun hastaya ölümcül bir ilaç vermesi veya önermesi yasaklanmıştır. Hristiyanlık’ın ortaya çıkışıyla birlikte, ötenazi büyük bir günah olarak kabul edilmeye başlamıştır.

Ötenazi, günümüzde de tartışmalı bir konudur. Bazı ülkelerde ötenazi yasal değildir, ancak ötenazi yapan kişi cezalandırılmaz. Ötenazinin yasal olduğu ülkeler arasında Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Kolombiya, Avustralya, Yeni Zelanda ve en son İspanya yer almaktadır. Türkiye’de ise aktif ötenazi yasal değildir. Hastaya ötenazi yapan doktor, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır.

Türkiye'de ötenazi yasal mı?

Türkiye’de aktif ötanazi yasal değildir. Mevcut olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, hastaya ötanazi yapan hekim, kasten (bilerek) adam öldürme hükümlerine göre yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet (ömür boyu) hapis cezasına çarptırılır. Pasif ötanazi ise, hastanın veya yakınlarının onayıyla, tıbbi olarak umutsuz vakalarda uygulanabilir.

Kaynak: Haber Merkezi