Fatimiler, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından araştırılmaya başlanmıştı. Fatimi Devleti, tarihte öneme sahip olan devletler arasında yer almaktadır. Mehdiye, Mansuriye ve Mısır'ın işgali ile birlikte Kahire şehri Fatimiler Devleti'ne başkentlik yapan değerli şehirlerdir. Fatimi Devleti'nin esası ve fikri İsmaililik hareketine dayanır.Peki Fatimiler kimin soyundan gelir? Fatimiler hangi mezheptendir? İşte haberin detayları...

Fatimiler kimin soyundan gelir?

Fâtımîler kendilerine verilen Fâtımî adının, Muhammed bin Abdullah'ın kızı ve Ali bin Ebu Talib'in eşi Fatıma Zehra'dan geldiğini iddia etmişlerdir.

Fatimiler hangi mezheptendir?

Fâtımîler Devleti'ni idare eden en üst elit grup ve bu devleti idare eden hanedanın üyeleri Şii meşrebinin İsmailî mezhebine bağlıdırlar.  Bu devleti idare edenler Şii olmakla beraber kendilerini Halife olarak ilan etmişlerdir.

Recep Baltaş kimdir? Technopat'tan neden kovuldu? Recep Baltaş kimdir? Technopat'tan neden kovuldu?

Fatimiler kimdir?

Hânedan adını Hz. Fâtıma’dan alır. Kurucuları Hz. Fâtıma ve Hz. Ali yoluyla Hz. Peygamber’in soyundan geldiklerini iddia ederler. Bu iddianın doğruluğu eski ve yeni âlimler arasında tartışma konusu olmuştur.

Fatimi Devleti, tarihe damga vuran devletlerden biridir. Mehdiye, Mansuriye ve Mısır'ın işgali ile birlikte Kahire şehri Fatimiler Devleti'ne başkentlik yapan değerli şehirlerdir. Kahire'nin başkent olması ile birlikte Mısır ülkesi devletin siyasi, dini ve kültürel merkezi haline gelmiştir. Fatimi Devletini yönetenler Şii olmakla birlikte kendilerini halife olarak ilan etmiştir. Onların halifelik unvanları, Sünniler tarafından da kabul görmüştür.

Fatimiler kimin soyundan gelir Fatimiler hangi mezheptendir (1)

Fatimi Devleti'nin esası ve fikri İsmaililik hareketine dayanır. Bu hareket, altıncı imam Ca'fer Es-Sadık'ın çevresinde ortaya çıkan tartışmalarla başlamıştır. Fatimi Devleti'nin kuruluşu, İsmailiyye dailerinden Ebu Abdullah Eş-Şii'nin sayesinde olmuştur. Ebu Abdullah, Irak'ın Selemye şehrinde yaşayan devrin İsmailiyye imamı Ubeydullah tarafından Kuzey Afrika'ya gönderilmiştir.

 Ebu Abdullah, İsmailiyye düşüncesini Berberi bir kabile olan ve göçebe yaşayan Kutame kabilesi arasında başarı ile yaymıştır. Kutamelileri birleştirerek Ağlebilere karşı savaş başlatmıştır. Zafer ile sonuçlanan taarruzlardan sonra 909 yılında Aglebi başkenit olan Rakade'ye girmiştir. Böylelikle yeni bir hilafet yönetimi meydana çıkmış ve İslam dünyasında halifelik kurumu ikiye ayrılmıştır.

Fatimiler kimin soyundan gelir Fatimiler hangi mezheptendir (2)

Fatimi devleti nerede kuruldu?

Fatimiler veya Fatimi Devleti, Tunus'ta kurulmuştur. Kuruluşundan sonra merkezi Kahire'ye taşınmıştır. Fas, Cezayir, Malta, Libya, Sicilya, Sardinya, Korsika, Mısır, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de hakimiyet kuran Fatimi Devleti, bu bölgeleri kapsayan geniş sınırlara ulaşmıştır. Şii meşrebinin İsmaili mezhebine bağlı olan büyük bir devlet olarak tarih sahnesinde etkin bir rol üstlenmiştir.

Fatimiler kimin soyundan gelir Fatimiler hangi mezheptendir (3)

Kahire'de Fâtımîler Hâlifeliği altıncı Halifesi EbûʿAlî el-Mansûr el-Hâkim bi-EmrʿAllâh tarafından yaptırılmış olan El-Hakim Camii. 

Fatimi devleti nasıl yıkıldı?

Fatimi Devleti'nin ilk halifesi Ubeydullah devrinde Fas'tan Mısır'a kadar uzanan bölgeler ve Sicilya işgal edilmiştir. El-Kaim zamanında ise Kuzey Afrika tamamı ile denetime alınmıştır. Fransa'ya çıkarma yapılarak Cenova fethedilmiştir. Mısır 969 senesinde Fatimi Devleti'nin yönetimine katılmıştır. Medine ve Mekke Fatimilere bağlanmıştır. Şam fethedildi. Dördüncü halife El Muizz döneminde devletin sınırları kuzeyde Trablusşam, Batı'da Atlas Okyanusu, Güney'de Kızıldeniz, Hicaz ve Yemen'e kadar uzanmıştır.

Beşinci halife olan El-Hakim'den sonra yani 1021 yılından itibaren ardı ardına çıkan karışıklıklar, devletin kötü idaresi devletin dağılma sürecini hızlandırmıştır. 1171 yılında ise son Fatimi Halifesi El-Adit'in vefatı ile Fatimi Devleti sona ermiştir.

Kaynak: Haber-Hatice Zeybek