Vatandaşların çok sorduğu sorulardan biri de Fahri trafik müfettişi hangi cezaları yazabilir? Fahri trafik müfettişi ile ilgili tüm sorularınızın cevaplarını haberimizde açıkladık...

Fahri trafik müfettişi nedir?

Karayolu, ulaşımın en tehlikeli yolu olduğu için, bu tehlikeyi azaltmak için Türkiye’de trafik polisi, jandarma ve trafik zabıtası haricinde, karayolu denetimini yapmak üzere özel seçilmiş kişiye Fahri Trafik Müfettişi denir.

Fahri trafik müfettişi hangi cezaları yazabilir?

1996 yılında çıkan bir kanunla başlayan bu uygulamada, fahri trafik müfettişleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mobil ve web platformları aracılığıyla, trafikte kural ihlali yapan araçları rapor ediyorlar. Rapor edilen araçların plaka, model, renk gibi bilgileri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne gönderiliyor.

Fahri Trafik Müfettişi Hangi Cezaları Yazabilir Fahri Trafik Müfettişi Avantajları Nelerdir (1)

Bu müdürlük, raporları inceleyip, uygun olanlara trafik cezası kesiyor. Türkiye’de 33 binden fazla fahri trafik müfettişi bulunuyor. Ancak, fahri trafik müfettişleri, ceza kesme yetkisine sahip değiller. Sadece, trafikteki kural ihlallerini belgelemekle yükümlüler.

Fahri trafik müfettişi avantajları nelerdir?

Fahri trafik müfettişi, trafiği gönüllü olarak denetleyen kişidir. Bu görevin faydaları şöyledir:

 • Trafik alanında bilgi ve beceri kazanma
 • Toplumun yararına bir iş yapma ve trafik güvenliğini yükseltme
 • Trafik ihlallerine karşı rapor hazırlama yetkisi
 • Trafik kurumlarıyla işbirliği ve iletişim sağlama
 • Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza kesme hakkınız olur.
 • Trafik güvenliğine destek vererek topluma karşı duyarlılık gösterirsiniz.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği eğitim, seminer ve sertifika programlarına iştirak edebilirsiniz

Fahri trafik müfettişi olabilmek için bazı koşullar da gereklidir. Bunlar arasında 40 yaşından büyük, yüksekokul mezunu, 10 yıldan fazla sürücü belgesi olan ve hiçbir suçtan ceza almamış olmak sayılabilir.

Köpekten rahatsız olan komşu ne yapmalı? Köpek Şikayeti için nere aranır? Köpekten rahatsız olan komşu ne yapmalı? Köpek Şikayeti için nere aranır?

Fahri trafik müfettişi ne iş yapar?

Fahri trafik müfettişi, trafiği gönüllü olarak denetleyen ve kural ihlali yapan sürücülere rapor hazırlayan kişidir. Bu raporlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderildiğinde, sürücülere para cezası verilir. Fahri trafik müfettişi olabilmek için bazı koşulları yerine getirmek ve ilgili kuruma müracaat etmek gerekir.

Fahri trafik müfettişi nasıl olunur?

Fahri Trafik Müfettişi olabilmek için belirli koşulları yerine getirmeniz lazım. Bu koşullar şöyle:

 • Türk vatandaşı olmak
 • 40 yaşından büyük olmak
 • En az iki yıllık yükseköğrenim yapmış olmak
 • En az 10 yıldır sürücü belgesine sahip olmak
 • Kusurlu olduğu ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası yapmamış olmak
 • Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, 100 ceza puanı uygulamasından dolayı sürücü belgesi geri alınmamış olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Kusurlu suçlar ve aşağıda belirtilen suçlar hariç olmak üzere, ertelenmiş hükümler dışında, ağır ceza veya 6 aydan fazla hapis ya da affedilmiş olsa bile devlete karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, iflas gibi utanç verici veya onur ve haysiyet kırıcı suçlardan veya uyuşturucu kaçakçılığı dışında, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını ifşa etme suçlarından mahkum olmamak.

Bu koşulları karşılayan kişiler, dilekçelerine iki adet fotoğraf, ikametgah ve adli sicil belgeleri ile sürücü belgesi ve eğitim durumunu gösteren belgelerin birer kopyasını ekleyerek yaşadıkları ilin valiliğine şahsen başvurabilirler.

Fahri trafik müfettişi kalktı mı?

Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yazan gönüllülerden oluşan fahri trafik müfettişliği, 12 yıldır var olan bir uygulamadır. Fakat, Yeni Trafik Kanunu Tasarısı bu uygulamayı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Tasarı henüz yasalaşmamış olduğu için, fahri trafik müfettişliği şimdilik sürmektedir. Lakin, bu uygulamanın yakında biteceği beklenmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi