Dokuz Eylül Üniversitesi 50 KPSS puanı ile 235 personel alacağını duyurdu! En az lise mezunu olan kişiler başvuruda bulunabilecek.Peki Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Kimler başvuruda bulunabilir ve Başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizin içeriğinde yer almaktadır.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olan birimlerde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan türü sıralaması esasa alınarak, yazılı veya sözlü sınav olmaksızın (Spor Uzmanı Pozisyonu hariç) sözleşmeli personel alınacaktır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi mezuniyete göre personel alımı 

Dokuz Eylül Üniversitesi 50 KPSS puanı ile 235 personel alımı yapacak! (1)

Lise Mezunu:

8 Teknisyen,  

30 Hasta bakıcı,

40 Temizlik Görevlisi Alımı,

10 Aşçı,

3 Şoför,

3 Peyzaj ve Çevre Bakım Personeli,

Önlisans Mezunu:

3 Büro Personeli,

16 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

10 Sağlık Teknikeri, 

Lisans Mezunu:

47 Büro Personeli,

7 Mühendis,

1 Diyetisyen,

54 Hemşire,

3 Spor Uzmanı, 

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı için başvuru şartları nelerdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı için başvuracak kişiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar şu şekildedir:  aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak şartı aranmaktadır.)

 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır. 

Başvuru için aranan özel şartlar arasında...

 • 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.Lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2022 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

 •  Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.

 •  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 • Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.

 •  Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek.(Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Urla, Torbalı gibi)

 •  Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

 • Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. 

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı için gerekli belgeler nelerdir? 

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı için gerekli  Başvuru Formuna link üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 •  Başvuru Formu
 • e-Devlet üzerinden alınan barkodlu mezun belgesi (1 adet)

 • 2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)

  Aç kurt köpeği kaçırdı: O anlar kameraya böyle yansıdı Aç kurt köpeği kaçırdı: O anlar kameraya böyle yansıdı
 • Fotoğraf (1 adet)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

 • Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)

 • Başvuru yapılan ilan kodunun nitelik kısmında istenilen diğer belgeler (sertifika, deneyim vb.)

 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adaylar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge.

Başvuru tarihleri ne zaman?

Başvurular, 10 - 24 Kasım 2023 tarihleri arasında mesai sonuna kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuruda bulunabilirsiniz. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir ünvan kodu için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Kaynak: Hatice Zeybek