Evde köpek beslemenin İslam dinine göre haram olup olmadığı, birçok Müslümanın merak ettiği bir konudur. Bu konuda farklı mezheplerin ve alimlerin farklı görüşleri vardır. Bu yazımızda Dinimize göre evde köpek beslemek haram mı? İslama göre köpek neden haramdır? gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Akaryakıta Müjde! Benzin ve Motorine Çifte İndirim! Akaryakıta Müjde! Benzin ve Motorine Çifte İndirim!

Dinimize göre evde köpek beslemek haram mı? İslama göre köpek neden haramdır? İşte cevaplar...

Evde köpek beslemenin İslam’da caiz olup olmadığı, Müslümanlar arasında sıkça tartışılan bir konudur. Bu konuda farklı mezheplerin ve alimlerin farklı yorumları vardır. 

İslam, köpekleri salyaları ve nefesleri necis (temiz olmayan) olduğu için hobi amaçlı beslemeyi yasaklar. Ayrıca, köpek bulunan evlere meleklerin girmeyeceği hadislerde bildirilmiştir. Bu nedenle, köpek besleyenlerin sevaplarından her gün bir miktar azalır.

Bununla birlikte, İslam köpek beslemenin tamamen haram olduğunu söylemez. Bazı durumlarda, köpek beslemenin caiz olduğu istisnalar bulunur.

Bunlar şunlardır:

 • Avlanmak için köpek kullanmak.
 • Hayvanları veya ekinleri korumak için köpek bulundurmak.
 • Şehir dışında olmak ve başka bekçilik imkânı bulunmadığı sürece evin bekçiliği için köpek beslemek.

Bu durumlarda, köpeğin ağız ve burnu hariç diğer uzuvları temiz sayılır. Köpekle temas eden eşyaların yedi defa yıkanması gerekir.

Hangi mezheplerde köpek beslemek caizdir?

Dinimize göre evde köpek beslemek haram mı İslama göre köpek neden haramdır 1

Köpek beslemenin İslam’da caiz olup olmadığı, mezheplere ve durumlara göre değişebilir. İslam, genel olarak köpekleri sadece avlanmak, hayvanları veya ekinleri korumak veya evin bekçiliği için beslemeye izin verir. Bunun dışında köpek beslemek, salyaları ve nefesleri necis (temiz olmayan) olduğu ve meleklerin girmesine engel olduğu için yasaklanmıştır. Bu konuda farklı mezheplerin farklı görüşleri vardır. Aşağıda bazı mezheplerin köpek beslemenin hükmü hakkındaki görüşlerini özetleyeceğiz:

 • Şafii mezhebi: Bu mezhebe göre, ihtiyaç yokken köpek beslemek haramdır. Av, ziraat ve çobanlık için köpek beslemek caizdir. Ev ve sokakların korunması için köpek beslemek ise iki görüşe ayrılır: Bir görüşe göre caizdir, diğer görüşe göre değildir. Sahih olan görüşe göre, hadislerde üç maksatla köpek beslemeye izin verildiği için bunlar dışında bir maksatla köpek beslemek caiz değildir.
 • Hanefi mezhebi: Bu mezhebe göre, av veya bekçilik için köpek beslemek caizdir. Ancak evde köpek beslemek mekruhtur. Çünkü evde köpek bulundurmak meleklerin girmesine engel olur.
 • Maliki mezhebi: Bu mezhebe göre, av veya bekçilik için köpek beslemek caizdir. Ancak evde köpek beslemek haramdır. Çünkü evde köpek bulundurmak insanın sevaplarından eksiltir.
 • Hanbeli mezhebi: Bu mezhebe göre, av veya bekçilik için köpek beslemek caizdir. Ancak evde köpek beslemek mekruhtur. Çünkü evde köpek bulundurmak insanın sevaplarından eksiltir ve meleklerin girmesine engel olur.

Hangi hadiste köpek beslemek haramdır?

Bu hadisler şöyledir:

 • İbni Ömer radıyallahu anhümâ, “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim” dedi: “Av veya çoban köpeği dışında her kim köpek edinirse her gün o kimsenin ecir ve sevabından iki kırat eksilir.” (Buhârî, Hars 3, Bedü’l-halk 17, Zebâih 6; Müslim, Müsâkât 50-54, 57, 61. Ayrıca bk. Tirmizî, Sayd 17; Nesâî, Sayd 12, 13, 14; İbni Mâce, Sayd 2)
 • Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: " Kim köpek edinirse, her gün o kimsenin amelinin sevabından bir kırat eksilir. Ancak ziraat veya koyun köpeği olursa o başka…" (Buhârî, Hars 3, Bedü’l-halk 17; Müslim, Müsâkât 59. Ayrıca bk. Tirmizî, Sayd 17; Nesâî, Sayd 13)
 • Şafi mezhebine göre ihtiyaç yokken köpek beslemek haram kabul edilmiştir.
 • Hanefi mezhebine göre av veya bekçilik için köpek beslemek caizdir. Ancak evde köpek beslemek mekruhtur.
 • Maliki mezhebine göre av veya bekçilik için köpek beslemek caizdir. Ancak evde köpek beslemek haramdır.
 • Hanbeli mezhebine göre av veya bekçilik için köpek beslemek caizdir. Ancak evde köpek beslemek mekruhtur.
Kaynak: Hatice Zeybek