Murat Göğebakan hayat hikayesi ne? Murat Göğebakan hayat hikayesi ne?

700 bin adet araç, piyasa değerinin yüzde 15 altında satılacak. Bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayınlandı ve yarından itibaren yürürlüğe girecek. Hukuken korunmalarına artık gerek olmayan yedieminlerdeki hacizli mallar satışa sunulacak. Şu anda yediemin otoparklarında yaklaşık 700 bin satılabilir durumda araç bulunuyor. Bu araçların, piyasa değerinin yüzde 10 ila 15 altında satılacağı bildiriliyor. İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. madde ile yedieminlerde bulunan ve artık hukuki korumaya ihtiyaç duyulmayan hacizli malların tasfiyesi, tarafların çıkarları ve kamunun çıkarları gözetilerek çözüme kavuşturulacak şekilde düzenlendi. Bu düzenleme 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Kasım'da uygulanmaya başlayacak.

Bu çerçevede, haciz kararı kaldırıldı ve şu an yedieminlerde muhafaza edilen mallar, yasal istisnalar haricinde öncelikle mal sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlu, malı teslim almadığında, rehin hakkı sahibine malın alınması olanağı verilecek.

Eğer tanınan haklar kullanılmazsa, sicile kayıtlı mallar ve diğer mallar, kamu yararı gözetilerek yasada belirtilen bir bedel karşılığında MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilen gelir korunacak ve hak sahiplerine ödenecek.

Bahsedilen mallar, MKE A.Ş'ye devredilmezse, çürümelerini önlemek ve ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararı engellemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne ücretsiz olarak devredilecek.

Elektronik satış süreci yarından itibaren başlayacak. Şu anda Türkiye'deki yediemin otoparklarında 2.2 milyon hacizli araç bulunuyor. Ancak ihaleye çıkarılacak araçlar, belirli koşulları karşılayanlarla sınırlı olacak ve tahmini olarak bir milyon araç olacak. Bu bir milyon araç içinde 300 bin kadarı 20 yaş üstü ve yaşlı araçlar, geriye kalan 700 bin ise satılabilir durumda olanlar. Bu durum, ikinci el araçların piyasasına önemli bir etki yapabilir. Ayrıca, ihaledeki araçların piyasa değerinin yüzde 10 ila 15 altında satılacağı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi