T.C.
SARUHANLI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO : 2024/7 D.İş, 2024/75 Karar 22/04/2024
Sayın Rıdvan EREN (T.C 18827583002)
Şikayetçi Nafiye AKYOL'un başvurusu üzerine hakkınızda çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararının yerine getirilmesine muhalefet suçundan cezalandırılmanız istemi ile mahkememizde yukarıda dosya numarası yazılı dosya ile açılan davanın yargılaması sonucunda mahkememizce 15/04/2024 tarihli hüküm ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 41/F-2 maddesi uyarınca teşdiden 5 gün disiplin hapsi ile cezalandırılmanıza karar verilmiş olup belirtilen karara karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebileceğiniz, aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02021316