bekci-maaslari-1

Lise mezunu vatandaşların sık tercih ettiği meslekler arasına çarşı ve mahalle bekçisi de katılıyor. Bekçilik, bir dizi aşamadan başarıyla geçmeyi gerektiriyor. Bekçi maaşlarının güncelliği de önem kazanıyor. Sınavlar ve mülakatlar sonrasında bekçi olmaya hak kazanan adayların alımları Polis Akademisi tarafından yapılıyor.

Gece bekçileri konumlandıkları mahalle ve sokakların güvenliğinden sorumlu oluyor. Bu içerikte farklı öğrenim düzeylerine sahip olan adaylar için bir soru işareti olan ‘’En düşük bekçi maaşları ne kadar’’ sorusunun cevabını alabilirsiniz. Ek olarak bekçilerin mesai ücretlerini de inceledik. Hemen aktaralım.

Bekçi Maaşları Ne Kadar Oldu? 2023 Güncel Bilgiler…

Bekçi aylık maaşları farklı kriterlere göre belirleniyor. Hangi öğrenim düzeyine sahip olduğunuz alacağınız maaşı etkiliyor. Bekçi maaşı hesaplama ise yapılan zamlar doğrultusunda değişiklik gösteriyor.

Bekçi maaşı ne kadar oldu? İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan bekçiler, devlet memuru statüsünde yer alıyor. Bu sebeple bekçilerin özlük hakları da diğer devlet memurları ile eşdeğer sayılıyor. Memur zamları doğrultusunda bekçi maaşı en yüksek ne kadar olabileceğini de gösteriyor.

28 Kasım Salı Gelinim Mutfakta Puan Durumu Nedir? 28 Kasım Salı Gelinim Mutfakta Puan Durumu Nedir?

Bekçi maaşları 2023 yılında zamlı olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Lise Mezunu Bekçi Maaşı

23.000 TL

Lisans Mezunu Bekçi Maaşı

24.000 TL

Yeni Bekçi Maaşları

23.000 TL

Doğuda Bekçi Maaşı

24.500 TL

Kadrolu Bekçi Maaşı

23.500 TL

Evli Bekçi Maaşı

23.750 TL

NOT: Bekçi maaşlarına %17,55’lik zam yapıldı. Ek olarak 8.077 TL seyyanen zam uygulandı.

1- Lise Mezunu Bekçi Maaşı 2023

Yükseköğrenim tercih etmeyen adaylar için en düşük bekçi maaşı ortalama 23.000 TL’dir. Bu ortalama fiyat enflasyona göre yapılan zam ve kıdeme göre farklılaşıyor. Bu ücret, evli olan lise mezunu bekçilerde biraz daha artış gösteriyor.

2- Lisans Mezunu Bekçi Maaşları

4 yıllık bir üniversite okumuş olan bekçi adayları ise ortalama olarak 24.000-27.000 TL arasında maaş alıyor. Meslekte geçirilen yıl arttıkça, enflasyon doğrultusunda yapılan zamlara ek bir de kıdem ücreti yatırılıyor.

Lisans mezunu bekçi maaşı 2023 yılında şu şekildedir:

 • Lisans mezunu bekçi maaşları: 24.000 TL – 27.000 TL

3- Yeni Bekçi Maaşları

2023 yılının ikinci 6 aylık dilimindeki enflasyon artışı oranı doğrultusunda bekçi maaşı 2023 yılında %30 oranında arttı. Kadrolu bekçi maaşı için taban fiyat bu oran üzerinden hesaplanıyor.

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan bekçi adayları 45 günlük bir eğitim alıyor. Peki, bekçi eğitimde maaş alıyor mu? Eğitim süresi de ücrete ekleniyor. Bekçiler ilk ay maaşlarını 12 gün + tam maaş şeklinde alıyor.

Yeni bekçi maaşları 2023 yılında şu şekildedir:

 • Yeni bekçi maaşı: 23.000 TL

4-Doğuda Bekçi Maaşı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapacak olan bekçi ücretleri ile diğer bölgelerde görev yapacak bekçi ücretleri arasında fark bulunuyor.

 • Doğuda bekçi maaşları 2023 yılında şu şekildedir: 24.500 TL

Not: Taban maaşlar bekçinin kıdemi ile doğru orantılıdır.  

5- Kadrolu Bekçi Maaşları

Yönetmelikte mahalle ve çarşı bekçileri olarak geçen bu meslek grubu İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Emniyetin kolluk kuvvetleri arasında yer alırlar. Başvuru ve mülakat sürecini başarıyla tamamlayan her aday kadrolu devlet memuru statüsünde olur.

Kadrolu bekçi ücretleri ise her adayın öğrenim düzeyi ve medeni durumuna göre enflasyon doğrultusunda belirlenen zam oranına göre değişiklik gösterir.

Kadrolu bekçi maaşları 2023 yılında şu şekildedir:

 • Kadrolu bekçi maaşı: 23.000 - 25.500 TL

6-Evli Bekçi Maaşları

Maaş farkı oranlarını etkileyen önemli bir faktör de medeni durumdur. Öğrenim düzeyi fark etmeksizin evli gece bekçilerinin taban ücreti bekar bekçilere göre biraz daha yüksek oluyor.

En düşük evli ve lise mezunu bekçi maaşı 2023 yılında şu şekildedir:

 • Evli bekçi maaşları: 23.000 - 25.500 TL

Not: Taban fiyat olarak belirlenen bu tutarlar, asgari geçim indirimi ile birlikte artış gösterebiliyor.

bekci-maaslari1

Bekçi Mesai Ücretleri

‘’Bekçi maaşı ne kadar oldu’’ sorusu beraberinde mesai ücretlerinin ne kadar arttığı sorusunu da getiriyor. İçişleri Bakanlığının Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil olan çarşı ve mahalle bekçi maaşları için fazla çalışma ücreti oranının %28 olduğu görülüyor. Bu ücret aynı bordro içinde gösterilerek maaş ile birlikte ödeniyor.

Bekçi Olmak İçin Aranan Şartlar

Farklı öğrenim düzeylerine sahip adayların bekçi maaşlarını inceledik. Eğer bekçi olmak için hangi şartları sağlamam gerek diyorsanız, hemen aşağıda bulabilirsiniz!

Not: Daha önce ilkokul mezunları da bekçi olabiliyordu. Fakat 17 Mart 2022 tarihinde resmî gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte bekçi olma şartları arasında en az lise ve dengi mezunu bulunuyor.

Resmî gazetenin yayınladığı çarşı ve mahalle bekçiliği istihdamında aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak
 • 18 yaşını doldurmak
 • Başvurulacak son tarih itibariyle en az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • Erkekler için askerlik hizmetini bitirmiş olmak
 • Sağlık problemi haricinde polislik mesleğinden men edilmemiş olmak
 • Başvuru yapılan il ve sınırları içerisinde en az bir yıl ve daha fazla sürede ikamet etmek
 • Herhangi bir siyasi parti ya da bir siyasi partinin yan kuruluşu veya kuruluşlarına üye olmamak
 • Güvenlik araştırması sonuçlarından olumlu çıkmak
 • Silah taşımak ve silahlı görev yapmak konusunda hukuki bir engeli bulunmamak
 • Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak

bekci-maaslari

Bekçi Nasıl Olunur?

Bekçi maaşlarını ve bekçi olma şartlarını yukarıda sıraladık. Şimdi de bu mesleğe adım atmak için yapılması gerekenleri aktaralım.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bekçilik başvurusu için sunduğu şartları sağlıyor musunuz? O halde EGM tarafından yapılan sınavlara başvurabilirsiniz. Bekçi alımı başvuru için Jandarma ve Sahil Akademisinin internet sitesini inceleyebilirsiniz.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınav sizi bekliyor. Sınavın yazılı kısmında Türkçe, matematik, mantık ve genel kültür gibi dersler bulunuyor. Sözlü sınavda ise kişilik özellikleri, motivasyonları ve genel yetenekleri değerlendiriliyor. Fiziksel aktiviteler ile sağlık kontrolünden geçen bekçi adayları polis eğitim merkezlerinde eğitim almaya hak kazanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

bekci-maaslari4

Bekçi maaşları ile ilgili sıkça sorulan soruların yanıtları aşağıdaki gibidir:

Gece bekçisi ne kadar maaş alıyor?

2023 yılının ikinci yarısında yapılan temmuz zamları ile birlikte gece bekçisi ortalama olarak 20.300 TL maaş alıyor.

Gece bekçisi kaç saat çalışır?

Çarşı ve mahalle bekçileri birer devlet memuru olduğundan haftalık 40 saat çalışma süreleri vardır. 22:00 ile 06:00 saatleri arasında görev yaparlar.

Doğuda bekçi maaşları nasıl?

Doğu illerinde görev yapan gece bekçileri de ücretlerini belirlenen memur maaşı üzerinden alır.