Marmara bölgesinde yer alan Balıkesir ili 1 milyonun üzerinde nüfusu ile dikkat çekiyor. Balıkesir tarım ve turizm alanında ülkemizin önde gelen şehirlerinden birisi. Vatandaşlar Balıkesir hakkında pek çok soru soruyor. İşte Balıkesir'in en mutlu ilçesi hangisi? Sorusunun cevabı haberimiz içerisinde.

Balıkesir'in en mutlu ilçesi hangisi?

Balıkesir, Türkiye’nin hem Marmara hem de Ege Bölgesi’nde yer alan bir ilidir. Nüfusu 2019 yılı itibarıyla 1.228.620 kişidir. İlin toplam yüzölçümü 14.583 m² olup, km² başına 82 kişi düşer. En yoğun nüfusa sahip ilçesi ise 254 kişi ile Karesi’dir. İlin rakımı 145 metredir. Balıkesir’de 20 ilçe, 1129 mahalle ve 2 hava üssü bulunur. Balıkesir, tarihte Misya ve Karesi olarak da bilinmiştir.

Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karesi Beyliği ve Osmanlı gibi çeşitli devletlerin hakimiyetinde kalmıştır. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Bamya, börülce, kavun, zeytin, zeytinyağı, kelle peyniri gibi ürünleri ile tanınır. Ayrıca sahil kasabaları yerli turistlerin ilgisini çeker. Yağcıbedir halısı, kolonyası, kaymaklısı, kozak üzümü, ayvalık tostu, susurluk ayranı, saçaklı mantısı ve höşmerimi yöresel lezzetleridir.

Balıkesir, eski adı Karesi olan ve günümüzde iki ilçeye bölünen bir ildir. 24 Ekim 1926 tarihinde çıkarılan 4248 sayılı Kararname ile Karesi adı Balıkesir olarak değiştirilmiştir.[8] Balıkesir isminin nereden geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Roma İmparatoru Hadrianus, Balıkesir civarında bulunan bir arazide avlanmaktan hoşlandığı için Adriyanutere lakabını almıştır. Daha sonra burada bir kale inşa ettirmiştir. Bu kale Paleo Kastro olarak anılmaktadır. Balıkesir isminin bu kaleden türediği sanılmaktadır. Paleo Kastro ise Eski Hisar anlamına gelmektedir.

Balıkesir’in tarih öncesi dönemlerde de insanların yaşadığı pek çok kanıt vardır. MÖ 8000-3000 yılları arasında bu topraklarda yerleşim olduğunu gösteren höyük, mağara ve düz alanlarda arkeolojik çalışmalar yapılmıştır. İnboğazı mağaraları, Havran ilçesine 8 km uzaklıktadır ve burada Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik çağlara ait izler bulunmuştur.

Babaköy (Başpınar) kazı alanı, Yortan mezarlığı ve Ayvalık Dikili yolundaki Kaymak Tepe, Bakır Çağı’ndan kalma yerleşim yerleri ve kalıntıları içermektedir. Bu bölgede ilk kez adından bahsedilen şehir Agiros (Achiraus)'tur. Anadolu Selçuklu Devleti sona erdikten sonra bölge Karesi Beyliği’nin hakimiyetine girmiş, daha sonra da Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.

Akaryakıta Müjde! Benzin ve Motorine Çifte İndirim! Akaryakıta Müjde! Benzin ve Motorine Çifte İndirim!

Misya, eski çağlarda Balıkesir’in yer aldığı bölgeye verilen isimdir. Bu isim, Kayın Ağacı anlamına gelen Lidya dilindeki bir kelimeden gelmektedir. Misya’nın sınırları tarihte değişiklik göstermiş olup, kuzeyde Marmara Denizi, batıda Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi, doğuda Atranos Çayı ve güneyde de Lidya ile sınırlandırılmıştır. Keşiş Dağı’ndan başlayarak Marmara Denizi kıyısını izleyerek Çanakkale Boğazı’na ulaşan bölüme Küçük Misya, bunun dışında kalan bölüme ise Büyük Misya adı verilmiştir.

Büyük Misya; Bergama, Edremit, Balya-Pazarköy, Behramkale, Truvada, Gargar, Avcılar civarı, Dursunbey ve Balıkesir şehirlerinden oluşurken, Küçük Misya ise Belkız, Lapseki, Bergoz, Abidus, Mihaliç, Apoloni, Kara Biga, Eski Manyas, Gönen, Sarıköy, Erdek ve Bandırma şehirlerinden meydana gelmiştir.

MÖ 133 yılında Roma konsülü Manius Aquillius, Misya’yı Roma’ya bağlayarak Asya Eyaleti’ni oluşturmuştur. Bu eyaletin bir bölümü Misya topraklarından oluşmuştur. Roma yönetimi altında Misyalılar, vergi ve köleliğe maruz kalmış, buna karşı direnmişlerdir. Pontus kralı VI. Mithridates’in halkın desteğiyle başlattığı isyan başarı kazanmış ancak kısa sürmüş ve MÖ 85 yılında Misya yeniden Roma hakimiyetine girmiştir.

Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü’nün etkisine dayanamayarak M.S. 395 yılında doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştür. Misya’nın büyük bir kısmı, Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans’ın sınırları içinde kalmıştır. Bizans döneminde Misya, Opsikion Theması adlı idari birime dahil edilmiştir. 675 yılında İstanbul’u kuşatan Araplar, Misya’yı da saldırılarına hedef yapmışlardır. 716-718 yıllarında İstanbul’u ikinci kez kuşatmaya gelen Araplar, Bergama ve Edremit civarını talan etmişlerdir.

Anadolu, 1015 yılından itibaren Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyetindeyken Selçuklu Türkleri tarafından istila edilmeye başlanmıştır. Türklerin Anadolu’ya akınları 1048’de Pasinler Savaşı ile ivme kazanmıştır. 1071’de Malazgirt Zaferi’nden sonra Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1075’te İznik’i merkez yaparak Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurmuştur. Aynı yıl Marmara Bölgesi ve İzmit çevresini ele geçirmiştir.

Bir yıl sonra da Misya’nın Sizik ve Edincik şehirlerini fethetmiştir. 1081’de bir Bizans ordusu Apollonia (Gölyazı)'ya nehir yoluyla gelmiş ancak Türkler tarafından mağlup edilmiştir. Ancak başka bir Bizans ordusu Sizik ve Poimanenon (Manyas)'ı geri almıştır. 1085’te Süleyman Şah doğuda iken, onun emirlerinden İlhan Bey, kısa süre önce kaybettikleri Sizik, Apollonia, Poimanenon ve Edincik’i tekrar ele geçirmiştir.

Osmanlı Beyliği’nin güçlü bir devlet olma yolunda ilerlemesi için önemli bir fırsat, Karesi Beyliği’nin sona ermesi ve topraklarının Osmanlı’ya katılmasıyla olmuştur. Karesi, Osmanlı’ya bağlandıktan sonra ayrı bir sancak olarak yönetilmiş ve ilk valisi Süleyman Gazi olmuştur. Yıldırım Bayezid, 1390’da Saruhanoğulları Beyliği’ni fethettikten sonra Saruhan ve Karesi’yi birleştirip oğlu Ertuğrul’a vermiş, daha sonra buranın valiliğine Bayezid’in başka bir oğlu olan İsa Bey atanmıştır. 

Ancak Saruhan ve Karesi kısa süre sonra tekrar ayrılmıştır. 1393 yılında Karesi Sancağı, o yıl kurulan Anadolu Eyaleti’ne dahil edilmiştir. 1402’deki Ankara Savaşı’nda Karesi askerleri, Osmanlı ordusunun sağ kanadında yer almıştır. Savaşta yenilen Osmanlı’nın Balıkesir bölgesi Timur’un saldırılarına uğramıştır. Timur’un bağımsızlık tanıdığı diğer beylikler gibi Karesi Beyliği de eski gücünü yeniden kazanamamıştır.

İzmir, 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilince, bu durum Balıkesir’e de telgrafla duyuruldu. Balıkesir halkı, 17 Mayıs’ta Alaca Mescit’te toplanmaya karar verdi ve burada Vehbi (Bolak) Bey liderliğinde Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti’ni kurdu. Yunanlılar, 29 Mayıs 1919’da Ayvalık civarına küçük bir kuvvet gönderdi. Balıkesir’de 26-31 Temmuz ve 16-22 Eylül tarihlerinde iki kongre yapıldı ve bölgeye Kuvâ-yi Milliye güçleri yerleştirildi. Yunanlılar, 22 Haziran 1920’de Soma-Akhisar hattına saldırdı.

Karesi ili, 1923 yılında sancakların il statüsü kazanmasıyla oluşturulmuştur. 1926 yılında ise ilin ismi Balıkesir olarak değiştirilmiştir.[8] 15 Kasım 1942 tarihinde ilde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve çok sayıda insan ve mal kaybına neden olmuştur. 1980 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrasında Balıkesir’de 12 Eylül 1980 günü sıkıyönetim ilan edilmiş ve 19 Temmuz 1984 günü kaldırılmıştır. İlde yaşanan en önemli olaylardan birisi de Susurluk Skandalı’dır.

Bu olay, Susurluk ilçesinin Çatalceviz bölgesinde 3 Kasım 1996 tarihinde yaşanan bir trafik kazası sonucunda ortaya çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük bir yankı uyandırmıştır. 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Marmara Bölgesi’nde yeni bir deprem olabileceğini belirtmesi üzerine Balıkesir Valiliği, aynı gün Balıkesir’deki vatandaşları evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Balıkesir, 2014 yılında yapılan yerel seçimler sonucunda büyükşehir statüsü kazanmıştır.

Balıkesir, 14.299 km²’lik bir yüzölçümüne sahip olan Kuzeybatı Anadolu’da yer alan bir ildir. 39,20° - 40,30° Kuzey enlemleri ve 26,30° - 28,30° Doğu boylamları arasında konumlanmıştır. Doğusunda Bursa ve Kütahya, güneyinde Manisa ve İzmir, batısında Çanakkale illeri ile sınır komşusudur. İlin kuzeydeki en uç noktası ile güneydeki en uç noktası arasındaki mesafe 175 kilometre, doğudaki en uç noktası ile batıdaki en uç noktası arasındaki mesafe ise 210 kilometredir.

Balıkesir’in kıyı bölgelerinde zeytin, üzüm ve balık üretimi yaygındır. Bu alanlarda turizm sektörü de gelişmektedir. İç kesimlerde ise çiftçilik, hayvan yetiştiriciliği, ormancılık ve madencilik faaliyetleri görülmektedir. İl, merkezden uzaklaşmadan dengeli bir büyüme modeli izleyerek bu kalkınma planını ilçelerine de yaymıştır. İlde Anadolu Kaplanı olarak nitelendirilen 16 firma, 2003 yılı verilerine göre de Sanayi sicilinde kayıtlı 467 kuruluş bulunmaktadır.

İlin ticaret hacmi 486.313.997.254.096 TL, ihracat tutarı 80.699.902 ve ithalat tutarı 147.567.184'dır. Balıkesir, devlete ait taşınmazların en çok olduğu ildir. İlin %40,77’si, Hazine mülkiyetindedir. Balıkesir Türkiye’nin gelişen illerinden biridir. 2001 yılında Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 1,5’ini oluşturan Balıkesir, iller arasında 13. büyük ekonomiye sahiptir. 2000 yılındaki GSYİH’si 2.429.091.750 TL’dir ve kişi başına geliri ise 2005 dolardır.

Balıkesir hakkında en çok sorulan soru olan Balıkesir'in en mutlu ilçesi hangisi? Sorusunun cevabı olarak, farklı parametreler değerlendirilerek Bandırma ilçesi cevabını verilebilir. Kültür Turizm olarakta zengin olan bandırma ilçesi her yıl binlerce turistin ziyaret noktası oluyor. Sessiz sakin yapısıyla  Balıkesir'in en mutlu ilçesi olarak Bandırma İlçesi ön plana çıkmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi