Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un Asımın Nesli dediği sözün anlamı en çok merak edilen sorulardan biridir. Peki Asımın nesli nereden gelir? işte merak ettiğiniz sorularınızın cevaplarını haberimide açıkladık...

Asımın nesli ne demek?

Türkçe’de asımın nesli diye bilinen bir deyimin anlamını ve kökenini açıklamaktadır. Bu deyim, atalarımızı veya geçmişte yaşamış olan kuşakları belirtmek için kullanılır. “Asım” sözcüğü, “önceki” veya “geçmiş” demektir. “Nesil” ise “kuşak” anlamına gelir. Dolayısıyla asımın nesli deyimi, önceki kuşakların hepsini kapsar.

İnci Taneleri Doktor Elif kim gerçek adı ne? İrem Çıray oynadığı dizi ve filmler İnci Taneleri Doktor Elif kim gerçek adı ne? İrem Çıray oynadığı dizi ve filmler

Asımın nesli nereden gelir?

Bu deyim, ayrıca milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Safahat isimli kitabında da önemli bir rol oynar. Safahat’in son bölümü olan Asım, Mehmet Akif’in hayalindeki Müslüman gençliği anlatır. Asım, ahlaklı, erdemli, bilgili, karakterli ve cesur bir genç olarak betimlenir. Mehmet Akif, bu gençliğe “Asım’ın nesli” ismini takar.

Asımın Nesli Ne Demek Asımın Nesli Nereden Gelir

Asım’ın nesli deyimi, aynı zamanda peygamber Hz. Muhammed (sav)'e inanan ve tarihte var olmuş bir sahabe olan Asım bin Sabit ile de bağlantılıdır. Sahabe Asım, İslam’ı yaymak için gittiği bir seferde düşmanlarının tuzağına yakalanıp esir alınmak istenmiştir. Fakat o teslim olmayı reddetmiş, savaşırken şehit olmuştur. Sahabe Asım, ölmeden önce Allah’a bedenini müşriklere vermemesini dilemiştir. Bu duanın kabul gördüğüne inanılır. Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nın sekizinci mısrasında bu sahabeye atıfta bulunduğu söylenir.

Bu kavram, Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” şiirinin bir bölümünde de yer alan “Asım’ın Nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmiyecek!” sözleriyle ifade edilir.

Asımın Nesli Ne Demek Asımın Nesli Nereden Gelir (1)

Asım’ın Nesli, Ersoy’un “Safahat” adlı şiir kitabının bir kahramanı olan ve genel olarak Türk gençliğinin idealini yansıttığı düşünülen hayalî bir kişi olan Asım’ı kastetmektedir.

Asım İbni Sabit, Peygamberimizin (s.a.v.) gönderdiği öğretmenlerden biridir. Lihyanoğulları tarafından saldırıya uğradıklarında, arkadaşlarıyla birlikte şehit olmayı tercih eder. Müşriklere teslim olmayı reddeder ve onlara karşı kahramanca savaşır. Allah’a ve Resulüne bağlılığını gösterir. Mehmet Akif, bu sahabenin örnek alınması gereken bir nesil yetiştirdiğini vurgular. Bu nesil, iman, irfan, fazilet ve bilgi sahibi; vatanına, milletine ve dinine hizmet eden; karakterli, ahlaklı, kişilikli bir gençliktir.

Asımın Nesli derken Asım kimdir?

Asım’ın neslinin, inançlı, bilgili, erdemli ve onurlu bir gençlik olduğunu; ülkesine, halkına ve dinine bağlı olduğunu; bunları daha da yükseltmek için her şeyi yapan gençlikten bahsediyor.

Safahat’ın altıncı kısmının adı Aslımın Nesli’dir. Bu kısımda, Mehmet Akif Ersoy, hayalindeki Müslüman gençliğin özelliklerini anlatır. Aslımın nesli, Asım adlı bir gencin etrafında şekillenir. Asım, faziletli, namuslu, yiğit, ilimli ve kahraman biridir.

Asım’ın kimliği hakkında başka bir yorum da, o sahabe Asım bin Sabit olduğunu iddia eder. Bu sahabe, arıların himayesinde şehit olmuştur. Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nın 8. kıtasıyla bu sahabeye atıfta bulunmuştur.

Asımın Nesli'nin özellikleri?

Asımın nesli, Türkçe’de eski bir tabirdir. Bu söz, geçmişin nesillerini, ecdadını veya atalarını belirtir. Asımın nesli, Türk kültürü için çok değerlidir. Bu anlayış, geçmişin mirasını ve geleneklerini yaşatma gayesini içerir. Asımın nesli, inanç, bilgelik, erdem ve ilim ile yetişmiş; karakter sahibi, ahlaklı, kişilikli; vatanına, milletine ve dinine bağlı, hatta bunları yükseltmek için her şeyi göze alan bir gençliği temsil eder. 

Asımın nesli, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Safahat isimli kitabının altıncı kısmının başlığıdır. Bu kısımda, Çanakkale Şehitlerine adlı şiir de bulunur. Bu şiirde, Asım’ın nesli ile, güzel ve yiğitçe vasıfları kendinde toplayan, karakterli, ahlaklı, erdemli, bilgili bir genç örneği anlatmaktadır.

  • Vatanseverlik: Vatanına gönülden bağlı olan Asım’ın Nesli, onu seven, onun için savaşan ve onun menfaatlerini her şeyden önde gören bir gençler topluluğudur. Ayrıca Asım’ın Nesli, kendi milletinin hürriyeti ve istiklali için çarpışmaya hazır bir nesildir.
  • Ahlaki güç ve erdem: Asım’ın Nesli’nin ahlaki ve etik değerlere önem veren bir toplumdur. Bu toplumun temelleri, adalet, dürüstlük, hoşgörü, saygı, disiplin ve çalışkanlık gibi ahlaki niteliklerdir.
  • İslami değerlere saygı: Asım’ın Nesli, İslam’ın öğretilerini onaylar ve sayar. Dinî ilimlere önem atfederler ve İslam’ın ahlakını yaşamlarına yansıtırlar.
  • Türk kimliği ve kültürüne bağlılık: Asım’ın Nesli adlı bir grubun Türk olmanın önemini ve güzelliğini vurgular. Bu grup, Türk milletinin geçmişini, konuştuğu dili, uyguladığı adetleri ve sahip olduğu erdemleri savunma ve sürdürme gayreti içindedir.
  • Bilgiye ve öneme değer verme:  Asım’ın Nesli’nin eğitim ve bilgiye ne kadar değer vermektedir. Onlar bilimdeki yenilikleri ve ilerlemeleri beğenirler. Kendilerini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek için heveslidirler.
  • Çalışkanlık ve azim: Asım’ın Nesli, amaçlarına erişmek için gayretli ve istekli olan kişilerden meydana gelir. Kendi kabiliyetlerine ve yetilerine inanırlar, engellere karşı dayanıklı ve azimlidirler.

    Bu nitelikler Asım’ın Nesli’nin genel özelliklerini belirlerken Mehmet Akif Ersoy’un hayal ettiği Türk gençliği görüşünü de yansıtır. Bu yüzden bu nitelikler Türk gençliğinin toplumsal, kültürel ve ahlaki değerlerini gösterir.

Kaynak: Haber Merkezi