Türkiye'de 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırılan ''AND'' okuma Ankara Keçiören'de bir özel okulda öğrencilere okutulmasıyla yeniden gündeme geldi.

Andımız, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta ilkokul öğrencilerinin her gün ders başlamadan söyledikleri bir yemindir. 2013’te Milli Eğitim Bakanlığı bu uygulamayı sonlandırmıştır. Fakat 2018’de Danıştay 8. Daire bu kararı bozmuştur. Danıştay 8. Dairesi, okullarda Öğrenci Andı’nın okutulmasını yasaklayan Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine karşı çıkmıştı. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu kararı iptal etti. Böylece okullarda Öğrenci Andı’nın okunması uygulamasına son verildi.

Andımız okunacak mı? Okullarda Andımız yeniden mi okutulacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırılan ve 2013 yılından bu yana okullarada okutulmayan andımız için 2023-2024 eğitim öğretim yılında Ankara Keçiören'de bir özel okulda öğrencilereokutulması sonucu yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar Andımız okunacak mı? Okullarda Andımız yeniden mi okutulacak? soruunun cevabını arıyor. 2013 yılında kaldırılan okullarda and okunma töreni için yeni bir gelişme yok. Ankara'daki Özel bir okulda okutulan and içinse Okul yetkilileri Kanunlara saygılıyız bu bir işaret fişeğidir her sabah andımızı okuamya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu. Bu durum  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nasıl karşılancak merak konusu. Ancak Devlet okullarında andımızın okunması için yeni bir gelişme şuan için yok.

Andımız ne zaman çıktı? işte Türkiye'de öğenci andı tarihi

Öğrenci andı veya Andımız, Türkiye’de ilköğretim okullarında 1933-2013 yılları arasında her gün sabahleyin öğrencilere bir törenle söyletilen sadakat yeminiydi.

Samsun'un en pahalı ve ucuz ilçesi hangisi? Samsun'un en pahalı ve ucuz ilçesi hangisi?

Türkiye Cumhuriyeti’nde ulusal devletin değerlerinin yurttaşlara aktarılması ve benimsenmesinin bir yolu olarak işlev gördü. Metni, 1933 yılında o zamanın Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip kaleme aldı. İlk kez 1933 yılının 23 Nisan kutlamalarında kendisi tarafından Ankara’da bir törende toplanan çocuklara hep beraber okuttu.

Türkiye’de bu yemin metninin bir törenle öğrencilere söyletilmesi, ulusal değerleri önemseyen bir eğitim anlayışının bir unsuru olarak değerlendirildi. Öğrenci andı, KKTC’de devletin kuruluşundan itibaren okutulmaya devam edilmektedir.

Tarihi O dönemin Millî Eğitim Bakanı, Reşit Galip, Türkiye Cumhuriyeti 10. yaşını kutlarken 23 Nisan 1933 sabahı çocuklarına kendisinin yazdığı bir andı söyletti ve o gün Çocuk Haftası’nı açış konuşmasında da bu metni yineleyerek şöyle dedi:

“ Çocuklar, güzel yüzlü Türk yavruları, Büyük Millet Kurultayının Gazi babanızın eliyle açıldığı gündür. Bunu bayram edinmeniz, ey Türk çocukları, öz kurultayın açıldığı, öz devletin kurulduğu günü kendi bayramınız için seçmeniz ne mutlu buluş!.. Büyük Türk yarınının yapıcıları arasına girmek için şimdiden hazırlanan güzel çocuklar, daima kulağınızda çınlasın ki çalışkan olmayan Türk sayılmaz, ahlaklı olmayan Türk olamaz. Şimdiden bağırarak söylüyorum ki sizlerden çalışmayanlar, iyi yetişmeğe kulak asmayanlar bizim yarınki düşmanlarımızdır. Budunlar içinde bir ve eşsiz Türkün güzel çocukları, Türklüğün büyük yarını sizin görünüşte mini mini dayanıksız, fakat hakikatte sağlam ve dayanıklı omuzlarınızdadır. Bunu düşünün bilin, anlayın ve bir an bile unutmayın. Size bütün şu işi veriyorum, bayramınız biter bitmez mekteplerinize döndüğünüz ilk günden başlayarak birinci derse girdiğiniz zaman sınıflarınızda hep birden ve her gün şu sözleri tekrarlayacaksınız:

Türküm, doğruyum, çalışkanım. / Yasam: Küçükleri korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir. / Ülküm: Yükselmek, ileri gitmektir. / Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

„ Afet İnan’ın belirttiğine göre, bu konuşma 24 Nisan 1933 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesi baş sayfasında “Türk Çocuğu Yasası” başlığıyla haber oldu. “Öğrenci Andı” olarak tanınan metin, bu konuşmanın ardından Bakanlıkça çıkartılan bir genelge ile Cumhuriyet’in 10. yılından itibaren okullarda sürekli hep beraber okutuldu. Öğrenci Andı’nın amacı, anlamı ve öğrencilere nasıl kavratılacağı 18 Mayıs 1933 tarih ve 1749/42 sayılı “Talebenin Her Gün Tekrar Edeceği İbare Hakkında" başlıklı Bakanlık genelgesinde açıklandı ve genelge ilkokullar yönetmeliğinde yer aldı. Metin, 1972 ve 1997 yılında çeşitli değişikliklere uğradı.

Reşit Galip’in metni oluştururken, daha önce okul kitaplarında yazılmış olan metinlerden etkilendiği düşünülür.[1] Metin, Reşit Galip’in sivil yurttaş idealinden uzaklaşan ve II. Dünya Savaşı’nın ortamına uygun olan “asker yurttaş” yetiştirme idealini gösterir. Genel olarak milliyetçi bir metin sayılan ant, çeşitli kesimlerce faşist yorumlar içeren bir ant olarak nitelendirilmiştir.

Çözüm süreci kapsamında yapılan yasal değişikliklerle, 2013’te Türkiye’de okullarda okunması uygulamasına son verildi. Türk Eğitim Sendikasının uygulamanın sonlandırılmasına ilişkin olarak Danıştay’da açtığı davanın sonucunda Danıştay 8. Dairesi, 2018 yılında oy çokluğuyla aldığı kararda, andı yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar verdi. Ancak bu karar, yürütme tarafından uygulamaya alınmadı. Millî Eğitim Bakanlığı, kararı temyiz etti ve dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna geldi. Kurul, 13 Mart 2021’de itirazı oy çokluğuyla kabul ederek, Danıştay 8. Dairesinin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırdı.  Böylece okullarda Öğrenci Andı’nın okunması uygulamasına son verildi.