Ülkemizin eğitim tarihinde önemli bir yeri olan Öğrenci Andı, uzun yıllar ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından okundu. Bu and, genç nesillerin ulusal değerlere, birliğe ve beraberliğe olan bağlılıklarını ifade eden bir ritüel olarak algılandı. Ancak zamanla, toplumsal ve eğitimsel değişikliklerin etkisiyle bu uygulamanın amacı ve gerekliliği üzerine tartışmalar başladı. 1933 yılından itibaren başlatılan bu geleneğin kaldırılma süreci, hem hukuki hem de toplumsal açıdan birçok aşamadan geçti. Bu süreç, Türkiye'nin eğitim vizyonundaki değişikliklerin ve toplumsal dinamiklerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, Öğrenci Andı'nın kaldırılması konusu, toplumsal ve siyasi arenada bir takım tartışmalara da neden olmuştur.

Öğrenci Andı'nın Okunma Uygulamasının Kaldırılması

  • 1933: Öğrenci Andı, ilköğretim okullarında okutulmaya başlandı. Bu, ulusal birlik ve beraberliği vurgulayan bir uygulama olarak kabul edildi.
  • 2013: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda Öğrenci Andı'nın okunma pratiğini kaldırarak bu geleneği sonlandıran bir yönetmelik çıkardı. Bu adım, eğitim sistemindeki değişiklikler ve modernleşme amacıyla atıldı.
  • 2018: Yönetmelik, Türk Eğitim-Sen tarafından Danıştay'a taşındı ve Danıştay 8. Dairesi, Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına yönelik yönetmeliği iptal etme kararı aldı.
  • 2021: Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın temyiz başvurusu üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. Kurul, Danıştay 8. Dairesi'nin kararını bozdu. Bu son kararla Öğrenci Andı'nın okunmasını kaldıran yönetmelik yürürlükte kaldı ve Andımız'ın okullarda okunmama pratiği devam edecek.

Andımız Neden Kaldırıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına dair yaptığı açıklamalar şunlardır:

  • Erdoğan, 2013'te Öğrenci Andı'nın kaldırılmasının ardından bu konunun kapanmış olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak 2018'deki Danıştay kararıyla konunun tekrar gündeme geldiğini ifade etti.
  • Öğrenci Andı'nın tek parti dönemi olan CHP'nin uygulaması olduğuna dikkat çekti. Bu uygulamanın sürdürülmesini yanlış bulduğunu ifade etti.
  • Andın ilk halinin, Türk Ocakları'nı kapatma ve Türkçe Ezan uygulaması gibi kontroversiyel kararlarıyla bilinen Reşit Galip tarafından yazıldığını belirtti.
  • Türkiye'nin milli andı olarak sadece İstiklal Marşı'nı kabul ettiğini vurguladı. Aynı zamanda ırkçılığın dini yasağa aykırı olduğunu ve tüm etnik grupların kendi kültürleriyle gurur duyması gerektiğini belirtti.

Andımız Ne Zaman Kaldırıldı?

Andımızın ne zaman kaldırıldığına gelince, bunun için de farklı tarihler verilmektedir. İlk olarak 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı bir yönetmelikle okullarda okutulması yasaklanmıştır. Ancak bu karar üzerine açılan davalar sonucunda 2018 yılında Danıştay 8. Daire andımızın tekrar okutulmasına karar vermiştir. Danıştay 2021'de bu kararı bozdu ve andımız kaldırıldı.

Andımızı Kim Tarafında Ne Zaman Yazıldı?

Öğrenci Andı, 1933 yılında Hasan Âli Yücel'in önerisiyle eğitim programına alındı. Andın metni ise, dönemin Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Bürosu Müdürü olan Reşit Galip tarafından yazılmıştır. Hasan Âli Yücel'in önderliğinde eğitimde yapılan yenilikler ve reformlar kapsamında Öğrenci Andı da okullarda okutulmaya başlandı ve uzun yıllar bu uygulamaya devam edildi.

Öğrenci Andı

Aslanağzı hecelerine nasıl ayrılır? TDK Aslanağzı hecelerine nasıl ayrılır? TDK

Türk'üm, doğruyum, çalışkanım,

İlkem: küçüklerimi korumak,

büyüklerimi saymak,

yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türk'üm diyene!

Kaynak: Mehmet Pamuk