MHP Lideri Devlet Bahçeli haftalık gurup toplantısıında Anayasa Mahkesmi Başkanını hedef aldı. Anayasa mahkemesi başkanı ne yaptı? Anayasa mahkemesi başkanı kim? Zühtü Arslan Neden hedefte? Devlet Bahçeli ne dedi. İşte detaylar...

Anayasa mahkemesi başkanı ne yaptı? 

Anayasa Mahkemesi Başkanı, MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından, HDP'nin kapatılmasına karşı sürecin yavaş ilerlettiğini Can Atalay konusundaki haassiyeti HDP ve teröristlere yönelik gösterilmediği ile suçlanıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı kimdir?

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini 10 Şubat 2015’ten beri Prof. Dr. Zühtü Arslan yürütmektedir.

Arslan, 1 Ocak 1964’te Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirmiş, Leicester Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 2002 yılında doçentlik, 2007 yılında profesörlük unvanını kazanmıştır. 2009 yılında Polis Akademisi Başkanı olarak atanan Arslan, 2012 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçilmiştir. 2015, 2019 ve 2023 yıllarında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerle Anayasa Mahkemesi Başkanı olmuştur.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Neden hedefte?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin gurup konuşmasında yüksek yargıda yaşanan yetki çatışmasına değindi. “Yargıtay görevini tam olarak yerine getirdi. Tartışmanın sonunda AYM’nin aldığı karar ortada. AYM yetki sınırlarını aşarak TBMM’ye müdahale etmektedir. Can Atalay meselesi TBMM’de gereği yapılmalı ve kapatılmalıdır” dedi.

Bahçeli ayrıca, “Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafsızlığını yitirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada iki yol vardır. Ya AYM feshedilmeli ya da yeniden düzenlenmelidir” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, son zamanlarda bazı siyasi partilerin hedefi haline gelmiştir. Bunlardan biri, Cumhur İttifakı partileri Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR’dır. Bu partiler, Anayasa Mahkemesi’nin kadınlara yönelik şiddeti önlemek ve aileyi korumak için getirilen 6284 sayılı yasayı iptal etmesini istemişlerdir. Bu yasa, kadınlara şiddet uygulayanlara karşı çeşitli önlemler öngörmektedir. Fakat bu partiler, bu yasanın aile yapısını bozduğunu, erkeklere adaletsizlik yaptığını ve İstanbul Sözleşmesi’ne bağlı olduğunu öne sürmüşlerdir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, bu isteklere karşı tepkisiz kalmış, ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yasanın kadınlara yönelik şiddetle mücadelede en önemli yasal araçlardan biri olduğunu ve kaldırılmasının mümkün olmadığını ifade etmiştir.

Devlet Bahçeli Anayasa Başkanına ne dedi?

MHP Lideri Devlet Bahçeli  14 Kasım 2023 tarihinde partisinin grup toplantısında Anayasa Mahkemesi Başkanına hedef aldı. Yüksek yargıdaki gerilime değinen Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanına hedef almıştır. 

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin anayasal sınırlarını aştığını, siyaset yaptığını, terör örgütlerine sahip çıktığını ve devletin varlığını riske attığını iddia etmiştir. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması ya da yeniden yapılanması gerektiğini savunmuştur. Bahçeli, ayrıca Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’a “Kandil’e git” diyerek hakarete varan sözler sarf etmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, bu saldırılara karşı da sessizliğini bozmamış, ancak Anayasa Mahkemesi üyeleri, Bahçeli’nin sözlerine karşı çıkmışlardır. Anayasa Mahkemesi üyeleri, Bahçeli’nin sözlerinin hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına zarar verdiğini, Anayasa Mahkemesi’nin görevini Anayasa’ya uygun bir şekilde yerine getirdiğini ve hiçbir siyasi baskının etkisinde kalmayacağını belirtmişlerdir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan Kimdir?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 1964 yılında Yozgat’ın bir ilçesi olan Sorgun’da dünyaya gelmiştir. Sorgun’da başladığı eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. 1987 yılında mezun olan Arslan, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapmıştır. İnsan hakları ve sivil özgürlükler ile anayasa hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. 2002 yılında doçent, 2007 yılında da profesör olmuştur.

Arslan, 2001 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görev almıştır. 2010-2012 yılları arasında Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesi olarak çalışmıştır. Polis Akademisi’nde anayasa hukuku, insan hakları, devlet kuramları gibi dersler vermiştir. Bilkent Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nde de öğretim görevlisi olarak bulunmuştur.

Arslan’ın Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (üç cilt) adlı kitapları yayımlanmıştır. Ayrıca Türkiye’de Anayasa Hukuku adlı bir ortak kitabı, ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri ve anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi konularda Türkçe ve İngilizce makaleleri ve bildirileri vardır.

Arslan, 2012 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. 2015 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanı olmuştur. 2019 ve 2023 yıllarında da bu göreve yeniden seçilmiştir.

Arslan, evli ve dört çocuk sahibidir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Nereli?

Devlet Bahçelinin çıkışıyla gündeme gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın nereli olduğu merak ediliyor.

Kuzey Kore'de seçim oluyor mu? Nasıl oluyor? Seçim sistemi nasıl? Kuzey Kore seçim sonuçları 2023 Kasım Kuzey Kore'de seçim oluyor mu? Nasıl oluyor? Seçim sistemi nasıl? Kuzey Kore seçim sonuçları 2023 Kasım

Zühtü Arslan aslen Yozgatlıdır.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Kaç yaşında?

1964 yılında doğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zührü Arslan şuanda 59 yaşındadır.

Zühtü Arslan Nasıl Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu?

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyelerinin oylarıyla belirlenir. 15 üyenin en az 8’inin desteğini alması gereklidir.

Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına üç defa seçilerek bu göreve geldi. İlk defa 10 Şubat 2015’te, ikinci defa 25 Ocak 2019’da, son defa ise 2 Şubat 2023’te başkanlık seçimini kazandı. 

Zühtü Arslanı kim Anayasa Başkanı seçti?

Anayasa Mahkemesi üyeleri ise, Cumhurbaşkanı, TBMM ve Yargıtay’ın aday gösterdiği kişiler arasından seçilir. Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun önerdiği üç adaydan biri olarak Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012’de Anayasa Mahkemesi üyesi yapıldı.

Anayasa Mahkemesi nedir? Ne işe yarar?

Anayasa Mahkemesi, Türkiye’nin anayasal yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi’nin işlevleri ve yetkileri şöyledir:

  • Anayasaya uygunluk denetimi yapar. Bu denetim, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğünün Anayasaya hem biçim hem de içerik açısından uygun olup olmadığını incelemeyi kapsar. Anayasa değişiklikleri ise sadece biçim yönünden denetlenir.
  • Bireysel başvuruları sonuçlandırır. Bireysel başvuru, Anayasa’nın 148. maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerin devlet gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurudur.
  • Yüce Divan görevi görür. Anayasa’nın 159. maddesinde sayılan kişilerin suçlarıyla ilgili davaları görür. Bu kişiler arasında Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri, bakanlar, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı yer almaktadır.
  • Siyasi partilerin mali denetimini gerçekleştirir ve gerekli koşullar oluştuğunda siyasi partilerin kapatılmasına karar verir. Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası ile oluşturulmuş ve 1962 yılında çalışmaya başlamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin 15 asıl ve 4 yedek üyesi bulunmaktadır. Üyelerin 3’te 2’si Cumhurbaşkanı tarafından, geri kalanı ise Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Üyelerin görev süresi 12 yıldır ve yeniden seçilmeleri mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başkanvekilleri ise üyeler arasından kendileri tarafından seçilir.

Anayasa Mahkemesi, anayasal düzeni, temel hak ve özgürlükleri korumak ve devlet organlarının anayasaya uygun davranmasını sağlamak için önemli bir rol üstlenmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin kararları nihaidir ve diğer devlet organlarını bağlar. Anayasa Mahkemesi, kendi idari işlerini yürütme hakkına sahiptir ve üyeleriyle ilgili ceza davalarını da kendisi yürütür.