Ağırlaştırılmış müebbet, ömür boyu hapis olarakta bilinen bu ceza hakkında merak edilen birçok sorular var. Ağırlaştırılmış müebbet nasıl yatar? gibi merak ettiğiniz sorularınızın cevaplarını haberimizde açıkladık...

Ağırlaştırılmış müebbet nedir?

Bu ceza, en ciddi suçları işleyenlere uygulanır ve ömür boyu hapis anlamına gelir. Bu cezalılar, cezaevinde sıkı bir güvenlik altında tutulurlar ve hiçbir indirimden yararlanamazlar. Bu ceza, insan öldürmenin ağır şekilleri, devlete karşı işlenen suçlar, devlet sırlarını başka ülkelere aktarmak gibi suçlar için verilir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Nedir Yatarı Kaç Yıldır Ağırlaştırılmış Müebbet Nasıl Yatar

Bu cezalıların hapisten çıkma şansı, koşullu salıverilme kurallarına bağlıdır. Eğer başka bir ceza daha almışlarsa, en çok 36 yıl; birden fazla ağırlaştırılmış müebbet almışlarsa, 30 yıl; tek ağırlaştırılmış müebbet almışlarsa, 24 yıl hapis kalırlar.

Ağırlaştırılmış müebbet yatarı kaç yıldır?

Bu cezayı alanlar, hapishanede 30 yıl kalıp, belli şartları yerine getirirlerse, erken tahliye olabilirler. Fakat, örgüt kurma, yönetme veya katılma gibi suçlardan dolayı bu cezayı alanlar, hapishanede 36 yıl kalmak zorundadırlar.

Aynı şekilde, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet cezası olanlar da 36 yıl hapiste kalırlar.

Ağırlaştırılmış müebbet nasıl yatar?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, en ağır suçları işleyenlere verilen bir cezadır. Bu ceza, müebbet hapis cezasından farklı olarak, çok daha katı bir güvenlik ortamında yerine getirilir.

23 ilde 61 şüpheliye FETÖ 'Kıskaç'ı 23 ilde 61 şüpheliye FETÖ 'Kıskaç'ı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, genel olarak ömür boyu sürer. Ancak, bu cezayı alan kişi, iki koşulu yerine getirirse, daha erken tahliye edilebilir. Bu koşullar, bu cezadan dolayı hapiste otuz yıl kalması ve bu süre içinde iyi davranmasıdır. Bu koşulları karşılayan kişi, şartlı olarak serbest bırakılır.

Ağırlaştırılmış Müebbet Nedir Yatarı Kaç Yıldır Ağırlaştırılmış Müebbet Nasıl Yatar (1)

Böylece, müebbet hapis cezalarının ömür boyu olduğu söylense de, bazı durumlarda 24 veya 30 yıla indirilebileceği görülmektedir.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası hangi suçlulara verilir?

Bu suçlar arasında kasten adam öldürme, terör örgütleriyle ilgili suçlar ve anayasayı ihlal eden suçlar bulunmaktadır. Bu suçların daha ağır şekilleri için ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmaktadır.

Ağırlaştırılmış müebbet hücre mi?

Hücre cezası, 5275 Sayılı Yasa ile “tek kişilik oda” adıyla birincil ve kalıcı bir ceza haline gelmiştir. Hücre cezası, 5275 Sayılı Yasa ile bir temel ceza olarak kabul ediliyor ve “tek kişilik oda” sistemiyle sürekli kılınıyor. İnfaz Yasası’na göre, hücre cezası bir disiplin cezasıdır ve hükümlünün yaptığına göre, doktor denetiminde 1-10 gün ya da en çok 1-20 gün verilebilir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Nedir Yatarı Kaç Yıldır Ağırlaştırılmış Müebbet Nasıl Yatar (2)

Fakat, 25. madde uyarınca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar için hücre cezası bitmiyor ve diğer sınırlamalar ve disiplin cezalarıyla cezaevi yaşamı çekilmez oluyor.

Ağırlaştırılmış müebbet cezasının infaz şekli

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25. Maddesinin içeriğine göre bu madde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerin nasıl cezalandırılacağını belirtmektedir. Bu maddeye göre;

  • Hükümlü, yalnız başına bir odada tutulur. Hükümlüye, her gün bir saatlik açık hava ve spor imkânı sağlanır.
  • Hükümlünün, güvenlik ve risk durumuna, eğitim ve iyileştirme çalışmalarındaki performansına ve davranışlarına bağlı olarak; açık hava ve spor süresi artırılabilir veya sınırlı da olsa diğer hükümlülerle görüşmesine izin verilebilir.
  • Hükümlü, bulunduğu yerin imkânlarına ve idare kurulunun kararına göre; bir sanat veya meslek dalında faaliyet gösterebilir.
  • Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun bulduğu durumlarda ve en fazla on beş günde bir defa olmak üzere on dakikayı aşmayacak şekilde telefonla konuşabilir.
  • Hükümlüyü; eş, çocuk, anne, baba, kardeş ve vasi gibi yakınları, belirlenen gün, saat ve şartlarda on beş günde bir defa ve en fazla bir saat süreyle ziyaret edebilirler.
  • Hükümlü, asla ceza infaz kurumunun dışında çalışamaz ve izin alamaz.
  • Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde yazılı olmayan herhangi bir spor veya iyileştirme etkinliğine katılamaz.
  • Hükümlünün cezasının infazı, hiçbir nedenle kesintiye uğramaz.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezası arasındaki fark nedir?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, daha katı kurallar ve koşullar altında infaz edilir. Müebbet hapis cezası ise, iyi hal indirimi gibi bazı avantajlardan yararlanabilir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının nasıl uygulanacağı, yasalarda ve Cumhurbaşkanının yayınladığı yönetmelikte yazmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi